Párnický rybár

Aktuality 2016

 

Na párnických jazerách dalšie mobilné domy

revír 3-2620 pod bývalou OFZ

    


LRU - MR starší žiaci Párnica CUP 2016

     

 


Detské rybárske preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU plávaná 2016

fotogaléria 

Detské rybárske preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU Plávaná poznajú víťazov. Stali sa nimi všetci, ktorých uplynulú nedeľu 3.júla neodradila nočná búrka a ranný neutíchajúci dážď. Zaprezentovať sa napokon ráno o siedmej prišlo 18 mladých pretekárov, ktorí si vyskúšali skutočné preteky. Po vyžrebovaní miest a zložení sľubu sa všetci rozišli na svoje lovné miesta. Vo vzduchu bolo cítiť nielen zlepšenie počasia, ale najmä ten pravý súťažný adrenalín. Hneď po štarte bolo vidieť, že mladých rybárov rybačka naozaj baví, že rybárčenie majú v krvi. Aaj keď ušľachtilé ryby nebrali, neodradilo ich to. Mnohí menili nástrahy, montáže, čo niektorým prinieslo množstvo ulovených rýb. Keďže rozhodovala hmotnosť úlovku, tí skúsenejší situáciu hneď na začiatku zhodnotili správne.  Počas štyroch hodín napokon pretekári ulovili neuveriteľných 217 kusov rýb, ktoré priebežne rozhodcovia po odvážení vrátili vode. Dodajme, že ku každej ulovenej rybe sa pretekári v duchu sľubu správali s úctou a žiadnej rybke neublížili. Po záverečnom hvizde, ktorý ukončil prvý ročník pretekov, sa všetci súťažiaci spolu so svojim sprievodom presunuli do neďalekého miniKEMPu Šíp. Tu na každého čakalo občerstvenie, chutný guláš, ktorý uvarili chlapci z dolnokubínskeho Muškárskeho klubu, ako aj samotné vyhodnotenie pretekov a odovzdanie cien. Už teraz vieme, že prvý ročník, ktorý sme pripravovali s nadšením, sa vydaril. Spokojnosť a úsmev na tvárach malých aj tých väčších a skúsenejších rybárov a ich rodín, s ktorými sme mali možnosť počas pretekov prehodiť pár slov, o tom svedčí. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou lovných miest, vďaka aj rozhodcom za ich profesionálny prístup a kamarátom rybárom, ktorí na jednotlivých štandoch odovzdávali svoje cenné rady.V neposlednom rade patrí naše poďakovanie sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oceniť každého rybára.

Dovidenia o rok na 2. ročníku zápolenia O pohár miniKEMPu Šíp.

Petrov zdar!

 

VÝSLEDKY PRETEKOV:

I.kategória: 1.miesto - Jakub RUML

II.kategória: 1.miesto - Jakub PRÍLEPOK, 2.miesto - Dominik HAVKO, 3.miesto - Mark GROBARČÍK

III.kategória: 1.miesto - Adam SPORKA, 2.miesto - Andrej JANOTÍK, 3.miesto - Ema PRÍLEPKOVÁ

P r o p o z í c i e detských pretekov

O pohár miniKEMPu Šíp 2016

 

v LRU Plávaná

Štrkovisko Párnica 3-4170 jazero č.1 – 3.7.2016

 

 

Nápad zorganizovať detské preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU plávaná vznikol preto, aby sme u detí a mladých rybárov podchytili záujem o túto rybolovnú techniku.

Myslíme si, že tento typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže.

Organizátor: miniKEMP Šíp Párnica

Mediálny partner: Párnický rybár (parnickyrybar.weblahko.sk)

Záštita nad pretekmi: MO SRZ Dolný Kubín

Spôsob lovu: LRU plávaná

Termín konania pretekov: 3. júla 2016

Miesto konania pretekov: Štrkovisko Párnica revír 3-4170 jazero č.1

Prihlášky: Uzávierka prihlášok – 3 dni pred pretekmi (e-mailom na adresu: zprilepkova@post.sk)

V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora e-mailom.

Organizačný štáb

Riaditeľ pretekov: Miloslav Havko

Hlavný rozhodca: Milan Kupec

Sektoroví rozhodcovia: Ján Hucko, Mária Olíková

Technický vedúci, organizátor: Roman Prílepok

Bodovacia komisia: rozhodcovia + technický vedúci

Zdravotné zabezpečenie: telefonicky na čísle 112

Technické pokyny

Preteky sú určené pre začínajúcich rybárov so záujmom o disciplínu  LRU plávaná narodených v roku 2002 a mlad­ších.

Časový program

07:00 – 07:15 prezentácia, Štrkovisko párnica 3-4170 medzi jazerami č.1 a č.2

07:15 – 07:30 žrebovanie rybárskych štandov

07.30 – otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8.30 – kontrola krmiva
08.50 – vnadenie
09.00 – 13.00 – preteky
13.00 – váženie, spracovávanie a vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

Rozpis signálov

08:50 – 1.signál – vnadenie (10 minút do začiatku pretekov)

09:00 – 2. signál – začiatok pretekov

13:00 – 3. signál – koniec pretekov

Žrebovanie lovných miest

Žrebovanie lovných miest sa vykonáva ručne, podľa poradia zapísania pri prezentácii.

Pretekárska trať

Pretekár loví pod vyžrebovaným číslom. Do pretekárskeho miesta počas pretekov nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto- a videodokumentáciu nikto iný.

Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámení ostatní pretekári. Prípadné výnimky sú uvedené v propozíciách jednotlivých pretekov.

Príprava pretekára

Pretekári sa po vyžrebovaní  pretekárskych miest v stanovenom čase môžu presunúť na vyžrebované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú nástrahu si pretekár nachystá na kontrolu.

Povolené je množstvo krmiva v objeme maximálne 6 litrov navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú práškové aj tekuté posilňovače, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica, krúpy a pod. Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky,

Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, môže mať len to, ktoré mu bolo odkontrolované. Živá nástraha je dovolená v množstve 0,5 litra. Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy a patentka. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár, a ani iná osoba doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.

Vnadenie

Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov.

Povinná výbava

Všetci účastníci pretekov musia mať platné povolenie na rybolov, rybársky lístok, sieťku s kruhmi o dĺžke min. 2 m, uvoľnovač háčikov, podberák. Odporúčame pre prípad slnečného počasia dáždnik a šiltovku alebo klobúk, pre prípad daždivého počasia pršiplášť, čižmy a nepremokavý odev.

Pomoc pretekárom

Všetky doprevádzajúce osoby musia opustiť štandy zároveň so signálom na vnadenie!  Počas pretekov platí ZÁKAZ vstupu na štandy. Opravu náčinia, či inú prípadnú pomoc môžu len nad štandami (toto neplatí pre deti od 3 do 6 rokov loviace na bič).

Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden prút s navijákom alebo na bič na plávanú. Montáž s plavákom je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.

Úlovky a ich prechovávanie

Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú, ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.

Váženie

Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrne hneď pustené do vody, pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak.

Hodnotenie

Víťazom pretekovsa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1 bod = 1 gram). V prípade rovnosti bodov rozhoduje dátum narodenia pretekára, kde je zvýhodnený mladší pretekár, ďalej žreb.

Práva a povinnosti účastníkov súťaže

Účastníci pretekov O pohár miniKEMPu Šíp sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, organizátorom súťaže, súperom a divákom. Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Sankčný poriadok

Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri pretekoch, nepovolenej prítomnosti osoby na štande, uchytenie ryby za oči, za hrubé zaobchádzanie s rybami, za použitie alkoholických nápojov a fajčenie.

Dve napomenutia v pretekoch, čiže dve „žlté karty“, sa rovnajú červenej karte – diskvalifikácii!

 

Záverečné ustanovenie

- Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.

- Informácia o pretekoch: Roman Prílepok, mobil: +421 907 816 695

- Občerstvenie počas pretekov bude zabezpečené.


Chystá sa ďalšie veľké upratovanie okolo priehrady

Snaha zbaviť brehy vodnej nádrže odpadkov spojí rybárov, záchranárov, hospodárov a žiakov. Vítaná je aj verejnosť.

Vrecia s odpadom budú zvážať na Ústie člnmi. (Zdroj: Ondrej Gavenda) 
 

ORAVSKÁ PRIEHRADA. Čisté brehy – tak znie názov akcie, ktorú každý rok koncom mája organizuje Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Jej cieľom nie je iba pozbierať odpad, ktorý sa nahromadil okolo nádrže. 

„Má aj výchovný efekt,“ povedal Ondrej Gavenda, hospodár a vedúci rybárskej stráže. „Nie všetci si uvedomujú, že čo raz hodím na zem, musí niekto zdvihnúť. Chceme ísť preto príkladom.“ 

Čistenie brehov Oravskej priehrady si na budúci týždeň zaknihuje 9. ročník. Potrvá od pondelka 23. mája do soboty 28. mája, v čase od 9.00 h do 12.00 h. Okrem rybárov, záchranárov a dobrovoľníkov sa doň prvýkrát oficiálne zapojí Trstená.

„Oslovili sme všetky školy na území mesta,“ povedal primátor Juraj Bernaťák. „Reagovali kladne a tak môžeme každý deň poslať ku priehrade autobus so žiakmi. Zabezpečíme aj občerstvenie. Veríme, že poriadok, ktorý urobia, vydrží čo najdlhšie. Ideálne by bolo, keby sme o rok nemuseli brehy čistiť vôbec.“

Vrecia aj rukavice sú nachystané, člny na prevoz ľudí a plných vriec sú pripravené. „Zraz bude vždy v Ústí pri budove Informačného centra CHKO Horná Orava,“ spresnil Ondrej Gavenda. „Chceme vyčistiť Starú pláž, brehy pri Ústí a Novom Ústí, okolie cintorína, zvážnice pri priehradnom múre a Stančovu a Trstenskú zátoku.“

Plné vrecia zhromaždia v Ústí, odkiaľ ich pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku odvezú na zberný dvor. Organizátori privítajú, ak sa do akcie Čisté brehy zapojí aj verejnosť.

  LUCIA ŠMIGOVSKÁ

Čítajte viac: http://nasaorava.sme.sk/c/20164008/chysta-sa-dalsie-velke-upratovanie-okolo-priehrady.html#ixzz49b2OevIJ


Na párnických jazerách vyrastie náučný chodník

Náučný chodník nie je žiadnou novinkou. Práve naopak. V mnohých turisticky vyhľadávaných lokalitách Slovenska sú náučné chodníky niečím zaujímavým, čo pritiahne do danej lokality mnoho návštevníkov. Práve preto sme si v našom malom párnickom miniKEMPe Šíp povedali, prečo nevybudovať náučný chodník aj v Párnici. V lokalite, ktorá tu rok čo rok priatiahne do Malej Fatry kopu turistov, ktorí oficiálny náučný chodník určite neobídu. Lokalita bola jasná už od začiatku: párnické jazerá a ich zaujímavý biotop – fauna aj flóra.

Takto nejako sa začala myšlienka náučného chodníka v Párnici. S našou myšlienkou sme oslovili obec a jej starostku, ktorú myšlienka náučného chodníka v Párnici hneď nadchla. Slovo dalo slovo a dnes je už jasné, že k od myšlienky k realizácii nie je až tak ďaleko. Obec Párnica bola s projektom „Párnické jazerá - studnica pokladov“ úspešná v rámci Pogramu obnovy dediny a získala tak podporu z Environmentálneho fondu vo výške 3111,25 eur.

A čo všetko nájdete na náučnom chodníku v Párnici dlhom takmer 3,5 km už toto leto? Súčasťou projektu je 6 tematických tabúľ, ktoré predstavujú tunajšiu faunu a flóru, vzácne druhy živočíchov a rastlín, ktoré žijú v Párnici, ale napríklad aj odbornú „EKO“ tabuľu zameranú na ochranu životného prostredia a separáciu odpadu.

foto web

Na svoje by si mali prísť aj turisti, nakoľko na náučnom chodníku nájdu aj tabuľu s panoramatickým pohľadom a popisom okolitých vrchov. Na budúcom náučnom chodníku nebudú chýbať smetné nádoby a lavičky, na ktorých si budú môcťnávštevníci oddýchnuť a pokochať sa okolím.

Veríme, že náučný chodník tunajšiu lokalitu zatraktívni, zviditeľní nielen pre turistov, ale aj pre domácich rybárov. Vďaka pomoci zo strany detí, mladých ľudí a nadšencov chceme povzbudiť ostatných ľudí, ktorí tu žijú a trávia voľný čas, aby chránili životné prostredie, zmysluplne trávili voľný čas a zachovávali tak hodnoty, ktoré tu môžu byť aj pre ďalšie generácie.

Veríme, že myšlienka náučného chodníka nadchne nielen miestnych škôlkarov, ktorí sa už nevedia dočkať, kedy prídu na prvú exkurziu, ale chytí za srdce aj ostatných, ktorí sa budú chcieť pričiniť o jeho realizáciu.

 

zdroj: Párnické noviny 2/2016


Celooravské preteky 44. ročník 

Termín konania: 01.05.2016

Usporiadateľ: MO SRZ Námestovo                                                                         

Miesto konania: vodná nádrž pod loďou Roháče (pod autobusovým nástupišťom). V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej priehrade sa budú preteky konať pod benzínovou čerpacou stanicou Slovnaft.

 Zraz účastníkov je o 7 00 hodine pri lodi.  Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.  Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo, členovia MO SRZ Trstená a MO SRZ Dolný Kubín.  Dĺžka preteku: 3 hodiny.  Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.  Po ukončení súťaže bude podávaný guláš. 


Čistenie párnických jazier

V dňoch 20. až  23. apríla prebehli na obidvoch revíroch v Párnici brigády zamerané na zbieranie odpadu. Do tejto veľkej akcie sa zapojili dobrovoľníci, obec Párnica a miestna rybárska organizácia. Podarilo sa tak zlikvidovať niekoľko čiernych skládok a vyčistiť cesty, ako aj rybárske štandy. Veľká vďaka tak patrí dobrovoľníkom, ich ďeťom, obci Párnica a MO SRZ Dolný Kubín. Pred nastávajúcou rybárskou sezónou tak ostali naše krásne rybníky takmer bez odpadu, a preto apelujem hlavne na rybárov, aby si už od dnes udržiavali svoje lovné miesta v čistote a od vody odnášali to, čo si tam prinesli.

            

 


Chyť a pusť dorazilo už aj na dolnú Oravu

Presadením rybolovu, ktorý chyteným rybám vracia slobodu, sa zapíše do histórie ostatná členská schôdza dolnokubínskej rybárskej organizácie. Termín vyňatia schválených úsekov zo štandardného režimu zatiaľ nie je známy.

28. mar 2016 o 7:41    LUCIA ŠMIGOVSKÁ

Rekordný sumec: 155 cm, 29,5 kg. V roku 2012 ho v Párnici ulovil Marián Štúr (vpravo). (Zdroj: Michal Chomistek)
Písmo:A-|A+0 21    

DOLNÝ KUBÍN/PÁRNICA. Príďte podporiť dobú vec. Chyť a pusť v Párnici (CHaP), len jedno jazero z približne 25, len desať štandov zo stovky, ryba, ktorá nám ostáva. Takto mobilizoval Roman Prílepok kolegov pred výročnou členskou schôdzou miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Dolnom Kubíne. Podarilo sa, a nielen v Párnici, ale aj na rieke Orave. „Ďakujem veľmi pekne rybárom, ktorí zahlasovali podľa svojho svedomia,“ napísal na sociálnu sieť Anton Šumský. „Myslím si, že naša organizácia môže ísť príkladom pri podpore zachovania materského genofondu a biodiverzity našich revírov pre ďalšie generácie.“

Určite neprerobíme

Prvý návrh na revír CHaP na jednom z párnických jazier podal Roman Prílepok ešte v roku 2009. Za bolo 54 členov, proti 106. „Obviňovali ma, že ich chcem pripraviť o ryby a že to môžu rovno hádzať peniaze do vody.“
Na ostatnej marcovej schôdzi kolegov presvedčil. Kaprový revír Odstavené rameno Istebné, od bývalej fabriky po príjazdovú cestu na rybníky, je prvým schváleným revírom CHaP v Dolnokubínskom okrese. „S osvetou mi pomohol kolega Michal Sárený,“ hovorí Párničan. „Bola dôležitá o to viac, že počet takýchto revírov v správe zväzu môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. Našich rybárov zrejme presvedčil aj príklad Bešeňovej, kde spomínaný režim funguje na troch kilometroch asi štyri roky. Ružomberčania už zarobili na povolenkách približne 17-tisíc eur. Netvrdím, že zarobíme toľko isto. Ale určite neprerobíme. Na podobných revíroch na Slovensku sa cena 24-hodinovej povolenky pohybuje od 7 do 15 eur. Partie kaprárov určite prídu na dlhšie.“ 

Mapa párnických rybníkov. Vpravo je označený revír s režimom Chyť a pusť. Mapa párnických rybníkov. Vpravo je označený revír s režimom Chyť a pusť. (zdroj: Párnický rybár)

Ochrana pôvodnej Oravy

Revír má rozlohu do troch hektárov. Roman Prílepok považuje za prvoradú ochranu pôvodného koryta rieky Oravy. „Chyť a pusť spomalí jeho zanikanie, a to tým, že sa postupne upravia brehy a štandy, sprístupnia sa nefunkčné prietoky. Určite by bolo potrebné vypíliť náletové dreviny a nahradiť ich ihličnanmi. Upratanie revíru isto prispeje k jeho zatraktívneniu a priláka športových rybárov.“
Výhodou je, že jazero stredom prepletajú ostrovy. „Rybári si nebudú navzájom konkurovať. Nemôže sa stať, že si z jedného brehu na druhý prehodia udice krížom cez seba a budú po sebe pokrikovať, kto je aký hlupák. Toto by sa dialo na Staronovom jazere, ktoré v hlasovaní neprešlo.“

Zdokumentujú obsádku

Kusy, ktoré môžu atakovať trofejné veľkosti, sa v jazere nachádzajú už teraz. „Na hmotnosť 10 kilogramov kapor potrebuje 15 rokov,“ vysvetľuje Párničan. „Amur dosiahne dĺžku 80 centimetrov za šesť rokov. Výsledky preto nemôžeme očakávať okamžite. Celý proces by urýchlil nákup kvalitnej násady. Obsádka rybníka by mala obsahovať 70 percent kaprov. Zvyšok by mal tvoriť amur, lieň, dravce, ako šťuka a zubáč, a sprievodné ryby – pleskáč alebo červenička. Zistiť súčasný stav je jednoduché, stačí dokumentovať chytené ryby.“ 

Prečo práve Orava 

Rieka Orava je lipňovou vodou. Delí sa na štyri revíry. Dolnokubínčania obhospodarujú úsek č. 1, od ústia toku do Váhu v Kraľovanoch až po ústie Raciborského potoka pod Oravským Podzámkom. „Máme na starosti zhruba 26 kilometrov, čo je najdlhší úsek,“ hovorí rybár Tibor Ferjančík z Dolného Kubína. Režim CHaP sa mu podarilo presadiť na dvojkilometrovom úseku od novej lavice na Bysterci po hojdaciu lavicu na Záskalí. Výnimkou je chovný úsek od hojdacej lavice pod Kuzmínovom až po železničný most, kde platí celoročný zákaz lovu. „Dokáže sa tam udržať celá rybia obsádka,“ zdôvodňuje výber lokality. „Pstruh potočný a dúhový, lipeň tymiánový, jalce, podustva severná, mrena severná a dokonca aj hlavátka podunajská, ktorej je v Orave nedostatok. Na dne rieky sa nachádza dostatok štrku, ktorý ryby potrebujú pre prirodzený neres. Je tam menej rybožravých predátorov ako inde a úsek je navyše ľahko kontrolovateľný rybárskou strážou pred pytliakmi.“

Nedeľný lipeň. Tibor Ferjančík mu daroval život. Nedeľný lipeň. Tibor Ferjančík mu daroval život. (zdroj: Archív Tibora Ferjančíka)

Najprv chrániť, potom loviť

„Raz za rok môže každý vystúpiť pred mikrofón a predniesť svoj návrh,“ hovorí na margo členskej schôdze. „Buď vám v hlasovaní prejde alebo nie. Neviem, či som mal šťastie, že v sále sedeli tí správni a uvedomelí rybári, alebo mám v našej organizácii väčšiu podporu, ako som si myslel. Každá minca má dve strany. Vždy sa nájde niekto, kto vás podporí a zase na druhej strane niekto, kto je razantne proti.“
Rád by zmenil myslenie kolegov, ktorí sa snažia uloviť maximálne povolené množstvo rýb za sezónu, no stavia hlavne na mladých. „Čím skôr pochopia význam športového rybolovu, tým viac si začnú budovať vzťah k prírode. Na prvom mieste ju máme chrániť a zveľaďovať, až potom loviť. Tak je to napísane v stanovách Slovenského rybárskeho zväzu. Rybársky tlak na rieku je obrovský. Každý si chce chytiť a privlastniť nejakú rybu, vrátane mňa, tiež som rybár, nie ochranár. Len sa treba zamyslieť nad množstvom a pamätať aj na budúce generácie, aby sa takisto mohli tešiť z úlovkov.“

Viac rýb aj peňazí

Vrátenie ulovených rýb vode má podľa Ferjančíka aj ďalšie výhody. 
„Takáto ryba dokáže vyrásť, pohlavne dospieť a rozmnožiť sa, čo určite prispeje k zvýšeniu populácie. Vrátené ryby majú príležitosť vytvoriť generačné stáda, ktoré napríklad u mreny severnej takmer zanikli. V roku 2013 sa u nás nechytila ani jedna mrena, o rok na to štyri, vlani jedna. Pri iných druhoch rýb sa počty úlovkov nerátajú na kusy, ale na kilogramy s trojciferným číslom a u kapra doslova na tony.“
O niekoľko rokov by mohol nový režim priniesť aj finančný efekt. 
„Ak sa ryba dokáže prírodne rozmnožiť, nebudeme musieť umelo vysádzať toľko rýb a ušetrené peniaze budeme môcť použiť na iné účely.“
Tibor Ferjančík chce v presadzovaní športového rybolovu pokračovať. „Revíry v správe kubínskej rybárskej organizácie majú obrovský potenciál zaradiť sa medzi najnavštevovanejšie na Slovensku. A to nielen členmi zväzu, ale aj zahraničnými rybármi, ktorí sú ochotní zaplatiť ťažké peniaze za krásu slovenskej prírody. Len treba tento potenciál naplno a hlavne správne využiť.“

Nie je trofejný kus, ale vytiahol som ju na muškárku a ešte k tomu na Orave, hovorí Tibor. Nie je trofejný kus, ale vytiahol som ju na muškárku a ešte k tomu na Orave, hovorí Tibor. (zdroj: Archív Tibora Ferjančíka)

Dátumy sú predčasné

Hospodár miestnej rybárskej organizácie Anton Šumský dostal za úlohu pripraviť revíry pre Radu SRZ a ministerstvo životného prostredia. To však neznamená, že by reálne spustenie podliehalo ich odobreniu. „Ide skôr o to, či bude tento režim platiť od budúceho roka alebo od nového revírovania, ktoré sa robí raz za tri roky,“ povedal šéf dolnokubínskych rybárov Marián Sabo. Najbližšie revírovanie je naplánované na rok 2017. O vyňatí revíru zo štandardného režimu pod režim bez privlastnenia si úlovku rozhodne ministerstvo. „Akékoľvek dátumy sú preto momentálne predčasné,“ dodal Sabo.

Dôležité termíny

LOV RÝB

Kaprové vody

15. marec – 31. májzákaz rybolovu (neplatí od 1. do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje preteky, od 15. mája je na vybratých revíroch povolená výnimka)Začiatok sezóny v Párnici môže oddialiť plánovaná liečba rupinom. 

Pstruhové vody

1. október – 15. aprílzákaz lovu

Lipňové vody

1. január – 31. májzákaz lovu

ŠKOLENIA NOVÝCH ČLENOV

MO SRZ Dolný Kubín

So 2. apríla 2016 o 8.00 h v aule Obchodnej akadémie. Viac na www.mosrzkubin.wbl.sk. 

MO SRZ Trstená

Záujemcovia si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2016. V prípade dostatočného záujmu MO zorganizuje druhé kolo školenia a skúšok nových členov. Tlačivo nájdete na www.srztrstena.sk.

MO SRZ Námestovo

So 10. apríla 2016 o 9.00 h v ZŠ KomenskéhoSkúšky spojené so školením, www.mosrznamestovo.sk.Čítajte viac: http://nasaorava.sme.sk/c/20122349/chyt-apust-dorazilo-uz-aj-na-dolnu-oravu.html#ixzz46fX5q43d

TOPlist