Párnický rybár

Aktuality

Hniezda pre výter zubáča

Vážení športoví priatelia, rybári ! Tak takto sú osadené umelé hniezda pre zubáče ( žlté body na mapách ).

  

Toto už sú aktuálne a DEFINITÍVNE MAPY uloženia hniezd, už sa nebude nič meniť. Celkový počet osadených hniezd je 34 kusov. OR ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) : 11 kusov OR ISTEBNÉ 3-2620-1 : 23 kusov Hniezda sú označené bielou bójkou s farebnou plastovou guličkou na vrchu. Toto označenie hniezd si nemôžete zmýliť. Je to jasne viditeľné. Hniezda budú pravidelne kontrolované rybárskymi hospodármi a pri začatí rybárskej sezóny, budú kontroly hniezd posilnené aj za pomoci rybárskej stráže. V prípade úmyselného poškodzovania hniezd alebo bójok, môžete byť disciplinárne stíhaní a potrestaní za poškodzovanie majetku užívateľa revíru. Aj touto cestou by som vás chcel všetkých veľmi pekne poprosiť , aby ste s hniezdami nemanipulovali, nevyberali ich z vody, nepremiestňovali ich na iné miesto, alebo hocijakým iným spôsobom nenarúšali neres rýb. Skutočne nás to stálo veľmi veľa nielen síl, peňazí z vlastných zdrojov, ale aj veľmi veľa stráveného vlastného voľného času s výrobou a osadením hniezd. Robíme to pre nás všetkých ! Všetky hniezda sú uložené na štrkovom podklade, v rôznych hĺbkach od 1,3 m do 2,2 m . Som si vedomí toho, že niektoré hniezda sú uložené pred lovnými miestami pre rybárov, ale pevne verím, že budete maximálne ohľaduplný k našej vykonanej práci a budete rešpektovať a chápať naše rozhodnutie o umiestnení hniezd. Hniezda budú v jazerách osadené až dovtedy, kým neskončí neres bielej ryby, ktorá potrebuje vyššiu teplotu vody a teda vytiera sa koncom jarného a začiatkom letného obdobia. Všetko záleží na počasí, respektíve na teplote vody. Minulý rok sme hniezda vyberali 1. júla , tento rok predpokladám zhruba rovnaký termín, plus mínus nejaký týždeň. Ale ako vravím, všetko záleží na teplote vody. A tak už som vás zrejme oboznámil a informoval o všetkom, čo by ste mali vedieť a samozrejme mali byť informovaní. Neostáva nič iné len držať palce a dúfať, že nové miesta uloženia hniezd prinesú konečne úspech a budeme sa tešiť, že sme konečne trafili klinec po hlavičke ... 😊 V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať . Tel. kontakt : 0904 288 083 e-mail : tibor.ferjancik@gmail.com S pozdravom Tibor Ferjančík

      

      


Počas konania výročnej členskej schôdze dňa 3. marca 2018 si budeme voliť do výboru a kontrolnej komisie nových členov. Preto Vás žiadam, aby ste prišli v čo najväčšom počte a zvolili si tých správnych zástupcov do orgánov MO SRZ Dolný Kubín, ktorý pre našu MO aj niečo urobia.
Oravské viazačské dni 2018


MO SRZ Dolný Kubín miery rýb platné od r. 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 
OR Istebné 3-2620-1-1 
Orava č. 1a 3-2710-6-1 
Bystrička 3-0400-4-1 
Istebnianka 3-1300-4-1 
Jasenovský potok 3-1360-4-1 
Lehotský potok 3-1910-4-1 
Pucov potok 3-3080-4-1 
Zázrivka 3-6130-4-1 
Žaškovský potok 3-6190-4-1 

hlavátka podunajská 80 cm
mrena severná 60 cm
pstruh dúhový 27 cm
pstruh potočný 30 cm
sivoň 30 cm
lipeň 40cm
všetky druhy jalcov 30 cm
lieň 30 cm

TOPlist