Párnický rybár

Archív
 
 
 

 
 
 Pílenie ľadu 30. 1.
 
Pílenie dnes vďaka sneženiu bolo oveľa náročnejšie. Namáhavá chôdza (sneh cca 35 cm) a vypiľované miesto bolo najskôr treba očistiť od snehu.
 

 
Pílenie ľadu
 
Uplynulú sobotu 23. 1. Miestna rybárska organizácia Dolný Kubín zorganizovala prvú tohtoročnú brigádu na párnických rybníkoch - vypiľovanie otvorov do ľadu. Toto už každoročné vypiľovanie otvorov je veľmi dôležité pre bezpečné prezimovanie rýb a vodných živočíchov , nakoľko na dne jazier prebieha hnilobný proces, ktorý vytvára plyny a tie sú pre ryby škodlivé.  Ako som už uviedol, v sobotu sa na rybníkoch zišla partia až 24 brigádnikov, ktorí sa neskôr rozdelili do 6 skupín a od štrkovísk začali s pílením otvorov cca 120x160 cm, miestami až 150x200 cm. Pílilo sa približne na 24 rybníkoch asi od troch až do piatich otvorov na jeden rybník. Ľad mal hrúbku 13 až 18 cm a občasným praskaním dodával práci tú správnu dávku adrenalínu. Na niektorých miestach hneď po zapílení začalo vyfukovať obrovské množstvo plynov, kvôli ktorým sa táto brigáda vykonáva.  No vďaka obrovskému mrazu (-13 stupňov) už o hodinu otvor zamŕzal, a tak sa o pár dní brigáda bude musieť zopakovať (kvôli predstave spomeniem, že už o 24 hodín nato, čiže v nedeľu 24. januára bola už na všetkých vypílených miestach nová asi trojcentimetrová hrúbka nového ľadu). Technika vypiľovania je nasledovná: po vyrezaní obdĺžnika sa do jednej strany „kryhy“ zatlačí, tá následne naberie vodu a z druhej strany sa buď zatlačí alebo potiahne pod ľad. Nakoniec sa otvor v rohoch označí, aby sa pri snehovej nádielke ľahko identifikoval.  Táto práca nie je len fyzicky namáhavá, ale je aj nebezpečná, nakoľko sa pracuje s motorovými pílami, hrozí tu pošmyknutie, preborenie sa pod ľad, či pád do ľadovej vody. Samozrejme, táto brigáda skončila šťastne, bez úrazu a už nasledujúcu jar si môžu miestni rybári zachytať na týchto nádherných miestach, akými štrkoviská Párnica a OR Istebné určite sú. 
 -Alfi-
 
ráno 09:30       
 
        
 
       
 foto: Alfi

 
 
Čo sa dá chytiť v januári na Zázrivke? Čítajte TU

 
Začiatok rybárskej sezóny 2010 na Odstavenom ramene v Párnici
 
Aj keď väčšinu vodnej plochy v Párnici pokrýva ľad, na jednom mieste, presnejšie pod príjazdovou cestov, kde je stály prietok,
voda nezamŕza, a tak sa tu naskytá možnosť aj za mrazivého počasia nejakú tú rybku uloviť. To samozrejme využili prví tohtoroční
rybári. 17. 1. Teplota vzduchu bola cca -2 stupne, ale pleskáčikom to nevadilo, a tak nejeden skončil na háčiku.
Do novej sezóny prajem všetkým milovníkom rybolovu Petrov zdar.
 
 
     


Ohliadnutie sa za rybárskou sezónou 2009
 
 
Boleň chytený 10. 10. na Odstavenom ramene pod Istebným, dížka 65 cm, foto J.K.

 
Happy birthday
 
Presne pred rokom 9. januára 2009 som spustil túto stránku, na ktorej sa snažím informovať vás o dianí na párnických rybníkoch, ale aj všeobecne o rybolove na Slovensku. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým prispievateľom, čitateľom, ale aj kritikom, ktorí tomuto webu dodali dušu.
Pri príležitosti výročia vám prinášam stručný prehľad toho, čo sa udialo v roku 2009 a o čom som vás informoval na tejto stránke. Podrobnejšie články, či fotografie z týchto udalostí si môžete prečítať v sekciách Dolnokubínsky rybár a Aktuality.
 
14. marca sa konala členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 306 z 562 členov. Pár dní nato 29. marca sa naše rady rozrástli o 24 nových členov, čo znamená, že v roku 2009 lovilo v našich vodách 586 rybárov. Prví rybári sa na brehu našich kaprových revírov objavili už 30.apríla. V dňoch 1., 5. a 8. mája sa tam uskutočnili rybárske preteky. Rovnako 1. mája vznikol popri OR Istebné požiar, pri ktorom vyhorela nemalá plocha porastu. Spomínaného 8. mája sa na OR Istebné začala liečba rupinom, kvôli ktorej bol na tomto revíre zákaz lovu. Dňa 10. 5. sa na vyrovnávačke v Tvrdošíne uskutočnil 37. ročník celooravských pretekov LRU-Plávaná. Tri dni nato 13. mája pribudli na párnických revíroch štyri nové tabule označujúce daný revír. O dva dni 15. 5. sa nám na kaprových revíroch začala kaprárska sezóna. V máji uzrela svetlo sveta nová webová stránka našej MO. Ku koncu mesiaca 26. mája sa uskutočnilo prvé zarybňovanie revírov na rok 2009. Za zmienku stojí aj deň 21. Jún, kedy sa „naše“ deti zúčastnili na celoslovenských pretekoch v love sumčeka čierneho na jazere Važina v Drahovciach. Začiatkom júla, presne 4. a 5. júla sa deťom z našej MO mimoriadne darilo na NONSTOP pretekoch v Sabinove. Nesmiem opomenúť ani zrušenie diskusného fóra na oficiálnej stránke MO, ktoré skončilo 30. 7. Na tejto stránke som 6. augusta informoval  aj o vybudovaní rampy na štrkoviskách, ktorú 28. augusta nahradili dva násypy zeme. Z nich jeden 19. septembra pri plánovanej brigáde hospodár rozviezol na opravu cesty.  V auguste (9. a 22. augusta) sa konala dobrovoľná brigáda, pri ktorej sa vytrhávali trávy na jazere č 8. Presne v polovici augusta sa konal  21. ročník medzinárodných pretekov Oravská muška. Dňa 7. 9. zas podala naša MO podnet na začatie priestupkového konania vo veci zátarasy na štrkopieskoch.  A napokon ešte posledné udalosti: druhý ročník jesenného upratovania sa po preložení zo 17. na 24. októbra nakoniec uskutočnil aj napriek zlému počasiu. Z posledného  mesiaca v starom roku spomeniem deň 16. december, kedy výbor MO zverejnil fakty o súdnom spore s firmou TYRAPOL, ktorý sme nakoniec vyhrali.
 

 

5. 1. 2010 Jazerá dnes
 
 
       
zľava, jazero pod príjazdovou cestou, hokejisti z osmičky
 
        
 zľava, volavka :-) , prietok pod OFZ, bordel, 3-2620 od osmičky

MO SRZ Dolný Kubín vyhrala súdny spor s firmou TYRAPOL, spol s.r.o.
 
Na oficiálnej stránke MO nájdete viac
Vyjadrenie pracovníka firmy TYRAPOL z leta 2009 si môžete prečítať (tu) v článku Prečo rampa na štrkoch?

 
Decembrový kapor
 
 
V čase, keď už väčšina z nás odložila udice do kúta, sa podarilo Palovi Tománkovi
zdolať takéhoto krásneho kapra, a dovolím si tvrdiť, že na Párnicu aj trofejného.
Kapor meral 72 cm a bol chytený 10. 12. na OR Istebné. Ulakomil sa na kukuričku na plávanú.

 
 
OPRAVENIE HRÁDZE
 
Vďaka diskusii na tomto webe sa podarilo opraviť hrádzu pod príjazdovou cestou na OR revír 3-2620.
Hladina sa tak zdvihla o cca 50 cm, čo zabezpečí kvalitnejšie prezimovanie rýb.
 
     
 
 

Vysádzanie kapra K2 16.11.09 do Vn Orava


 
 Nová sekcia Rybárske akcie (nájdete tu prvé podujatia v roku 2010)
 
 

 
 
 
 
Chcete sa stať členom našej MO SRZ Dolný Kubín?
 
Viac nájdete  TU
 
 
 
10. 11. bolo ďalšie zarybňovanie OR 2620 a Štrkoviska 4170

ročnou šťukou a dvojročným amurom

 

 

Registrácia a prihláška do rybárskych súťaží pre rok 2010

nájdete TU
 

 
PREHĽAD DRUHOV, CIEN A ODVODOV Z POVOLENÍ PRE ROK 2010
 
prehľad nájdete TU
 

 
 
 

Prevencia zavlečenia Koi herpes vírusovej infekcie ( KHV ) na Slovensko Po VHS, ktorá napádala lososovité ryby tu máme hrozbu ďalšieho nebezpečného vírusového ochorenia.
Vzhľadom na to, že susedná Česká republika má aktuálne potvrdené 2 prípady výskytu KHV na severnej Morave (túto informáciu SRZ rade potvrdila ŠVPS SR dňa 20. 10. 2009), SRZ rada žiada ZO SRZ, aby venovali zvýšenú pozornosť pri nákupe kapra rybničného z Čiech.
Registrovaní chovatelia v Českej republike majú pri predaji rýb povinnosť preukázať sa aktuálnym vyšetrením na vírusové ochorenia (aj na KHV) a v prípade podozrenia na vznik nákazy, túto skutočnosť okamžite hlásiť, nakoľko aj v Čechách patrí KHV medzi choroby podliehajúce hláseniu.

Koi herpes vírusová choroba patrí v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti medzi choroby podliehajúce hláseniu. Spôsobuje závažné straty v chovoch kapra rybničného, no najmä jeho okrasnej formy, tzv. koi kapra. Vzplanutie nákazy je vždy doprevádzané vysokou mortalitou rýb (80 – 90 %), predispozičným faktorom pre vznik ochorenia je teplota vody 18 – 28°C. Optimum pre rozvoj choroby je 22 – 26°C, pri 30°C dochádza k zastaveniu infekcie. Pri nižších teplotách ryby klinicky neochorejú, ale zostávajú naďalej nosičmi vírusu. Inkubačná doba trvá 7 – 21 dní. Vplyv veku a veľkosti ryby nebol preukázaný, ochoreli vždy všetky vekové kategórie. Klinicky sa KHV prejavuje dezorientáciou rýb, zhromažďovaním pri hladine a prítoku, nepravidelným plávaním a zrýchleným dýchaním, masívnym hynutím. Na povrchu tela dochádza k ložiskovým poruchám tvorby hlienu, čo vyvoláva dojem škvrnitosti, sprievodný príznak je zapadnuté oko. Najvýznamnejšími patologickými zmenami sú rozsiahle nekrózy, až vypadávanie žiabrových lístkov.
Významným charakteristickým rysom ochorenia KHV je jeho prísna druhová špecifickosť. Aj v zmiešaných obsádkach ochoreli vždy len kapry, alebo koi kapry, iné druhy kaprovitých rýb postihnuté neboli a nebolo u nich dokázané ani vírusonosičstvo. K nakazeniu vnímavých rýb dochádza kontaktom s chorými rybami, vodou, pravdepodobný je tiež prenos vodným vtáctvom.
Účinná terapia dosiaľ nie je známa!
Dôležitým preventívnym opatrením je dôsledné dodržiavanie karantény a preventívne vyšetrenie dovezených rýb.
Vzorky na vyšetrenie je možné v prípade záujmu zaslať do Národného referenčného laboratória pre choroby rýb v Dolnom Kubíne. Samotné vyšetrenie trvá 4 – 5 dní a jeho cena je 62 €.

zdroj: http://www.srzrada.sk    

 

 
Na Mare dnes bolo plno
 
V nedeľu 18. 10. sme si boli s kolegom povláčiť z člna na Mare. Taktika bola vopred jasná, vláčenie živou rybkou.
Bola to v tomto roku už druhá výprava na ostrieže. Ráno sme vyrazili o pol siedmej a o ôsmej sme už nakladali do auta
prepravku s nalovenými ostriežikmi (nástrahovou rybkou) . Presunuli sme sa autom ku "klietkam", nafúkali čln a o 8:30 som
na dno pustil kotvu. Zátoka bola dosť obsadená, ale ešte by sa nás tam pár vošlo. Plní očakávania sme nahodili, no ryby
neboli až tak pri chuti ako to vraj bolo v sobotu, kedy sa na každý hod nejaký ten ostriežik ulakomil. Ale čosi sme pochytali a tak
sme si domov priniesli dalšie pekné zážitky z už aj tak pomaly ale isto končiacej sa sezóny.
                                                                                                                                              -Alfi-                              
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Uchránime rieku Oravu od Kormorána?  
 
 
V Orave nám pláva viac ako 50 000 násadovích rýb na ktore sa už začal zlietať KORMORÁN.
Na základe rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR č. 3870/2009-2.1/jam zo dňa 26.5. 2009 a Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2192/2009-730/1025 zo dňa 1.6. 2009 je od 1.10.2009 povolený odstrel, rušenie a odplašovanie kormorána veľkého ( phalacrocorax carbo ) na všetkých lovných rybárskych revíroch SRZ s výnimkou revírov zaradených do 5 stupňa ochrany prírody a chránených vtáčích území. Výnimka má platnosť do 31.3. 2010, následne každoročne v období 1.10. – 31.3. až do roku 2014. Počet ulovených kormoránov nie je limitovaný. Pri realizácii výnimky však SRZ ako žiadateľ výnimky musí dodržiavať podmienky ktoré nájdete tu
 
 

 
Posledný pekný deň
 
 
 
 

 

Vľavo dole nový banner.

Podeľte sa o zážitky priamo z rybačky. Pošlete SMS v tvare
SHOUT  391718  meno,  odkaz
na číslo
+420 603 110 000

Cena SMS ako za klasickú SMS
 
Dajú sa pridávať aj klasické odkazy ako v diskusii

 
V poradí druhá brigáda na vyťahovanie tráv bola - čo sa týka účasti - poslabšia
 
Do deviatej ráno sa nás zišlo iba päť brigádnikov, a tak gulášik bol v ohrození, no v poslednej chvíli sa podarilo zabezpečiť kuchára-nerybára a ten to zvládol na jednotku. Podarilo sa nám neskôr odchytiť dalšieho ťahača, ktorý sa bol na rybníkoch pobicyklovať a pred obedom prišla dalšia posila - jeden zo sponzorov a jeden nerybár, takže nakoniec sa nás nazbieralo osem, čo bolo bohužiaľ menej ako 9. 8., kedy sa konala prvá brigáda. No a keby nás nezastihol dážď... Aj keď nás bolo"málo", urobilo sa kus roboty a podarilo sa nám vyčistiť ľavý kút od príjazdovej cesty. Takže hor sa na ryby. Veľká vďaka patrí kuchárovi za to, že sa postaral o naše "brušká", náhodnému  "cyklistovi"-nerybárovi a v neposlednom rade sponzorom, ktorí celú akciu zafinancovali. Ďakujeme aj Palovi Chomistekovi za pomoc pri zorganizovaní obidvoch brigád a za výrobu hrablí.
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            -Alfi-
 
       
 
       
 

 
Pozvánka na brigádu
 
Ako som už niekoľkokrát spomenul, v sobotu 22.8. je naplánovaná ďalšia brigáda za účelom vyčistenia osmičky
od nekontrolovateľne rastúcich vodných tráv. V poradí prvá brigáda bola 9. 8.(pozri o článok nižšie), a tam vznikla myšlienka zorganizovať ešte jednu takúto akciu a dokončiť, čo sme začali. Keďže to má byť tentoraz celodenná akcia, nebolo by zlé ponúknuť brigádnikom občerstvenie. Pri tejto príležitosti som sa na mojej stránke pokúsil osloviť sponzorov a čuduj sa svete, už na druhý deň sa mailom ozval prvý sponzor. Do dnešného dňa máme už troch sponzorov, ktorým chcem aj touto cestou vopred poďakovať:
  • Ladislav HERDA prispel sumou 30 eur
 
 
  • Martin HUBINAK prispel sumou 20 eur
 
 
  • Jozef JENDRIŠEK  venoval alko, nealko a tričká
 
 
 
Peniaze budú použité na nákup ingrediencií na guláš  a za zvyšok sa nakúpia nápoje
 Príďte si zabrigádovať, okoštovať gulášik pri vode
a porozprávať sa s kolegami rybármi o našich rybníkoch.
 
 

 
 Takže sa trhali trávy
Zďaleka neprišlo toľko ľudí, koľko sa pôvodne hlásilo, ale aj tak nás bolo dosť, aby sme prišli na to, že takéto pretŕhanie nie je vôbec náročné a malo by sa na našich revíroch robiť častejšie. Konečne by sme si mali kde zachytať. Ale poďme k samotnej brigáde.
Na brigádu prišlo jedenásť ľudí, z toho osem brigádnikov,pričom jeden z nich bol nerybár. Jeden za seba doniesol fľašku (ako sľúbil v diskusii, sponzor Milan), jeden sa prišiel len pozrieť, že kto, čo... a jedenásty pán bol rybár, ktorý sa vybral na ryby, o ničom nevedel a keď zistil, čo sa deje, ťahal s nami lano až dokonca. Ťahanie, ako aj vyvážanie išlo nad naše očakávania a od deviatej do dvanástej sme vyčistili asi tak 1200 štvorcov dna (približne za hodinu jeden štant). Keby bol ešte jeden čln, hrable, lano a dvaja ľudia navyše, tak by sa urobilo oveľa viac. Do budúcna si tak odnášame o skúsenosť viac. Nálada bola výborná, počasie úžasné, už len ten gulášik chýbal:)). Na rázcestí medzi osmičkou a OR už niekto poťahal trávu, čím nám vlastne pomohol a touto cestou mu patrí poďakovanie. Inak, do budúcna plánujeme ešte jednu takúto akciu, ktorou by sme dokončili, čo sme začali - a to vyčistiť osmičku.

Predpokladaný termín ďalšej brigády je 22. 8. Touto cestou by som chcel osloviť ,,sponzorov", ktorí by nás chceli finančne alebo vecne podporiť pri príprave občerstvenia, nakoľko by išlo o celodennú akciu. Sponzori sa môžu ozvať na e-mailovú adresu parnickyrybar@post.sk.
Vopred ďakujeme.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    -Alfi-
 
         
 
         
 
       
 
       

 
OZNAM
Už je znova otvorený obchod a krčma (Bar) v Párnici Záhrabovej pri zastávke.
Takže ak niečo zabudnete, môžete ísť \"dobiť\" (cigy, pivko...).

V sobotu 8. a v nedeľu 9. augusta som tu bol posedieť aj aj s rodinkou.
Bažanta má za 75 centov, čapovanú Kofolu za 85 centov! Inak posedenie na letnej teraske výborné, v chládku.
Dal som reč aj s majiteľom - budúcu nedeľu 16. augusta plánuje v prípade priaznivého počasia
AKCIU - GULÁŠIK, HUDBA, DOBRÁ ZÁBAVA s DJ-om!!!
 
 
     
 
       
 
 


6. 8. 20:00 nahodené

 21:30 záber, sekám, asi po dvojminútovom zdolávaní sa kapor odopína.
Do polnoci ešte pár záberov ale bez úspechu. O druhej jazda a po chvíľke sa už v podberáku "váľa" 50 cm mliečniak.
Do rána ešte dva pleskáčiky do 30 cm a o 7:00 domov.
 Víkendové fotečky
 
Tiborov kaprík (táto fotka je už dvojtýždňová).
 
 
...no a niekomu to cez víkend išlo celkom fajn
(toto je sľubovaný kapor zo soboty - 58 cm).
 
 
Tento krásavec mal 67 cm a bol vrátený vode.

 
Ulovila ho Klaudia na 0,20 vlasec a 0,18 náväzec.

 
Rozkladal som sa už po tme, ale rybačka super
 
Z piatka 31.7. na sobotu 1.8. som bol na OR hneď cez železničný prechod, oproti ostrovu. Do polnoci ani ťuk a ani kolegom okolo. Niečo po druhej na ostrove vytiahli kapra a krátko nato mi na červa zabral sumec. Ráno okolo siedmej sa tiež na červa ulakomil úhor, no a na ostrove znova kapor 58 vrátený vode (detailné foto bude možno v pondelok) . Potom som sa pobavil na kostniaka s beličkami, pozbieral (a zobral) bordel   a o deviatej domov.
 
                                                                                                                                                                                                                                      - Alfi -
 
                           
                fuzáň                                               rovných 35 cm                                     vrátený vode                                     úhor 55 cm
 
                                                  
                                                    jalček                                   púšťanie kapra  58 cm               možno si tu niekto niečo spozná


Dňa 29.7.2009 asi o 21,15 hod. ulovil Ladislav Lauko na OR 72 cm zubáča na mŕtvu rybku. 


Novú sekciu "VOĽBY 2010" nájdete tu

 
Diskusné fórum na oficialnej stránke MOSRZ Dolný Kubín zrušené.
Prečo?
 Včera 18.08. som bol po desiatich dňoch zarybovať. Od 19:00 do 07:00. Na feeder sa dalo pochytať pár pleskáčov ale len tak do 25 cm.V noci som dal jednu udicu na boilies a druhú na mŕtvu rybku.
Kapor ani ťuk ale na rybku sa mi podarilo uloviť pekného úhora. Oproti na druhom brehu bolo päť kaprárov = desať udíc a ráno o piatej jeden kapor. Kapre akosi nejdu ale
rybačka bola super.Pleskáčik
 
Úhor 82 cm


Včera v noci, posledný júnový deň...

 
...sa na červa podarilo chalanom zo Žaškova vytiahnuť sumca.


Bol chytený z ostrova pod železnicou, meral cca 40 cm.Ďalší krásny úlovok z 21.6.Kapor 68 cm, 6,66kg, samozrejme  vratený späť, taká ryba si to zaslúži

 Včerajší úlovok

 
19. 6.  22:35 hod. OR Istebné, 55 cm, 3 kg, ryba vrátená vode


Vrátený vode
 
MS Klubov Madunice - výsledky

1.   KSR Cigra Team Serbia
2.   Shimano Dunaferr F.C. Team Hungary
3.   Starlets Kamasan Team England
4.   Team 3000 San Marino
5.   Vengeron Sensas Team Swidzerland
6.   Sensas Armentieres Team France
7.   Traper Siedlce Team Poland
8.   RD Pesnica Lenart Sensas Team Slovenia
9.   Mosella Team Germany
10. RSK Parrdubice Colmic Team Czech Republic
11. Sensas Považská Bystrica Team Slovakia

...a pár fotočiek, ako lovia ryby profíci

     
Váh, kanál, Madunice
Majstrovstiev Sveta sa zúčastnili rybári z 30 štátov z celého sveta. Šírka trate na dne je 57 m a na hladine podľa stavu 75 až 81 m.
Hĺbka 2,2 až 2,8 m. Usporiadateľ musel označiť každé pretekárske miesto tabuľkou s menom a
národnosťou pretekára, ako aj počtom ulovených rýb. Tento údaj sa musel obnovovať každú hodinu.

     
Niektorí pretekári sa oháňali aj 13 m prútmi. Množstvo kŕmnej zmesi a nástrahy bolo limitované.
Každý team mal vyhradený priestor. Každá krajina mohla postaviť len jedno družstvo 5 + 1 náhradník.

     
Už 15 dní pred Majstrovstvami bol na trati zákaz lovu. Vyskytujú sa tu hlavne pleskáč, mrena, nosáľ, ale aj karas, kapor,  jalec,
plotica, belica, sumec, zubáč, šťuka. Každý pretekár mal priestor cca 10 x 20 m.Každý pretekár mal 120 minút na prípravu.
Úlovok platil aj vtedy, ak sa nechtiac napichol na háčik aj mimo papule. 

                                                                                                                                                                    foto: Kubo5. 6.
Dnes som objavil zasypaný prechod (rybochod) medzi novým jazerom (2620) a jazerom č. 13 (4170).
Neviem, či je to práca jednotlivca alebo MO, ale keďže sú to dva samostatné revíre, je to správna vec. Navyše, nakoľko je tento zásyp prevedený kvalitne (šírka cca 80 cm), umožňuje lepšiu dostupnosť okolo nového jazera.vľavo jazero č. 13 (4170), vpravo nové jazero (2620)
 

 
Ešte zostáva zasypať prechod (rybochod) medzi novým jazerom
 a jazerom č. 14. No a asi aj medzi
jazerom č. 16, ale tam som sa zatiaľ nedostal.Výsledky Celooravských pretekov LRU - Plávaná, z 10. mája 2009.


Pretekov sa zúčastnilo 88 pretekárov. z toho 15 členov MO SRZ Dolný Kubín, 8 členov MO SRZ Námestovo, 65 členov MO SRZ Trstená. Celkový úlovok - 36,65 kg. Úlovok Pstruha dúhového - 90 ks. Umiestnenie  1. Pavčo Alojz - MO SRZ Trstená - 3,62 kg,
                                                                                                                        2. Kováčik Ján - MO SRZ Trstená - 2,70 kg,
                                                                                                                                        3. Páleník Tadeus - MO SRZ Námestovo - 2,37 kg,
                                                                                                                                  4. Verníček Filip - MO SRZ Námestovo - 2,19 kg,
                                                                                                                        5. Buloň Jozef - MO SRZ Trstená - 1,91 kg,
                                                                                                                                  6. Skuban Miroslav - MO SRZ Trstená - 1,82 kg. 
 Počet pretekárov, ktorí ulovili rybu - 29. Rozdali sa ceny v hodnote - 100,00
€.

 


 
 Včera 30. 5. som bol na rybačke a...

Lokalita: Štrkovisko Párnica jazero č. 1. Príchod 16:30, o 10 minút nato sa pustil lejak, tak som si vliezol do auta a pripravil náväzce. O pol hodinku bolo po daždi a krásne sa nám vyčasilo (viď foto v sekcii úvod). Ešte dvakrát potom postrašil mrak, ale okrem troch "kvapiek" bolo do polnoci bez zrážok. Keď zašlo slniečko, poriadne sa zozimilo ,tak na 12-14 stupňov, čo odradilo veľa rybárov a jednotka sa "vyľudnila" - až na pár otužilcov. Na dohľad boli len jeden až dvaja rybári, nikto ma neprehadzoval a hladinou sa šíril nekonečný kľud. Konečne sa začala rybačka, akú mám rád. Už o piatej som mal nahodené. Skúšal som plavák, feeder, na ťažko som mal boilies a na všetky tri rybolovné spôsoby sa mi zadarilo - na feeder som chytil pár pleskáčov, na plavák kapríka a na ťažko kapra 3 kg.

Kapor 53 cm, 3 kg, 21:19 hod.

Ulakomil sa na boilis "hotovku" príchuť ...
 
Mladší brat rovných 40 cm, 21:35

Do zotmenia sa ešte sem-tam vyhodil nejaký pstruh a v noci lietali ponad hladinu kapre.
Vskutku skvelá rybačka. Už dnes sa teším na ďalší strávený večer pri vode.

Oklamaný pleskáčik


V piatok 15. 5. sa nám začala kaprárska sezóna.

Samozrejme, že som včera 15-teho nemohol chýbať. Vyrazili sme okolo piatej a už o šiestej sme ťahali
prvé červeničky. Ešte o 22:00 hod. bolo16 stupňov a o polnoci 12.
 
Stretol som aj kopu rybárov, lepšie povedané, bolo nabité.

Tohoto kapríka som chytil o 18:50 hod.
 
No a tohto krásavca som vytiahol presne o deviatej. Karas 42 cm.

Dvakrát som odtrhol, kto vie, možno že to mohli byť rovnakí krásavci, aj keď podľa ťahu súdim, že to boli kapre.
Suprová rybačka, akurát ju pri odchode kazil pohľad z auta, na voľne stojace plechovky od piva, na mieste, odkiaľ
hodinku pred nami odchádzala partia.
Krásne si to tam ideme už od začiatku zaprasiť.Preteky piatok 8. mája

 
Kaprík ráno 7:03 hod.
 
Pán vľavo - 81 rokov: Aj v takomto veku sa dajú zdolávať kapre.
 
Kolegov kapor  - 49 cm.
 
Aj na pretekoch mladých bolo plno.
 
Tento mladý pretekár mal v sieťke 3 krásne pleskáče.
 
Medzi 6-7 vraj rybačka nič moc.
 

Nedávno som čítal v Orave toto:

„Čo sa týka vypaľovania trávy a porastov, myslenie ľudí sa začína meniť. Celoslovenská osveta prináša ovocie. Ľudia si začínajú uvedomovať, že takto sa k prírode správať nemôžu,“
V piatok 1.5. nám však nejaký "dobrák" ukázal pravý opak. Po pravej strane cesty na kosu zhorel porast na ploche cca. dvoch futbalových ihrísk.

 
   

 


foto od Klaudie.


"Kapor- 57cm, chytený pár minút po 7.00 h
môj prvý úlovok v živote (1. 5. 2009) - pre nováčika je to
zážitok."


Celkovo sme chytili 3 kaprov, lieňa a to všetko sme vrátili späť
do vody.Prvomájové preteky.

 
zápis
 
zdolávanie
 
čakanie

Kapor 67 cm, 6,5 kg, nástraha dážďovka.


30.4. deň pred pretekmi.

 
Prví fandovia Petrovho cechu, si už dnes obsadili miesta.
 
Jedna z partií ktoré idú tiež nocovať.
  
TOPlist