Párnický rybár

Mladý rybár

ZBIERKA "PODPORME DETI!"

V marci v roku 2017 som na VČS upozornil na nedodržiavanie metodických pokynov SRZ pre prácu s mládežou v našej MO SRZ D. Kubín. (príspevok z VČS nájdete TU) Navrhol som pár zmien a jednou z nich bolo zorganizovať zbierku nepoužívaného rybárskeho náčinia pre potrebu výučby, pomoc a podporu detských rybárskych krúžkov. Členská schôdza to odhlasovala, a tak výboru dala za úlohu zorganizovať medzi dospelými členmi zbierku nepotrebného rybárskeho náradia a náčinia pre deti v rybárskych krúžkoch. Nestalo sa, a tak som sa rozhodol túto pomoc – zbierku zorganizovať sám.

Preto by som Vás chcel poprosiť, ak máte nepoužívané rybárske potreby a radi by ste ich posunuli ďalej, podarujte tieto veci pre deti v rybárskom krúžku Mladý rybár v Dolnom Kubíne. Nie je dané, čo konkrétne má váš dar obsahovať. Vami darované veci nemusia byť nové, hlavné je, aby boli funkčné (či už to bude bižutéria, krabičky, silón, udice, navijáky, blyskáče apod.). Verte, že sa deti potešia každej darovanej veci.

Veci mi môžete doniesť osobne na adresu Párnica č. d. 64 (do miniKEMPu Šíp) alebo po telefonickej dohode na č. t. 0907 816 695 si po ne osobne prídem.

Samozrejme, každý dar bude spísaný, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam. Po vyzbieraní určitého množstva darov ich osobne odovzdám vedúcim rybárskych krúžkov, poprípade priamo deťom.

Dopredu za všetkých mladých nádejných rybárov ďakujem.

Roman Prílepok (Párnický rybár).

Prvé darované veci, boli odovzdané 6.3. 2018 na rybárskom krúžku v Dolnom Kubíne.

 

  

Písalo sa o nás v Slovenskom rybárovi

V roku 2010 sme si na VČS volili nový Výbor. Dôveru sme vložili aj do nového člena Jozefa Macíka, ktorý zastáva funkciu

vedúceho odboru s mládežou a ako sa zdá, už od samého začiatku za ním vidieť kus roboty. Svedčí o tom aj prezentovanie

našich mladých rybárov v aktuálnom májovom čísle Slovenského rybára.

        


 

Rybárske preteky Mladý rybár

     

Tieto preteky sa budú niesť v duchu Chyť a pusť, nakoľko v tomto revíri prebieha aplikácia rupinu.

Ozaj, a nezabudnite si doniesť so sebou aj nádoby na prechovávanie živých rýb, prípadne sieťky. V propozíciách to síce nie je napísané,

ale Vaši vedúci  krúžkov to budú od Vás určite vyžadovať.

Dovolím si ešte dodať, že organizátori by mohli tento ročník pretekov zobrať ako ten najlepší recept na to,

ako učiť našich mladých rybárov ohľaduplnosti k rybám.

Môj návrh?  Nech sa do budúcna všetky prvé májové preteky Mladých rybárov konajú v duchu CH a P.

 

VIAC INFO

http://www.mosrzkubin.wbl.sk/Mlady-rybar.html
 

Je veľa detí a mladých ľudí, ktorí sa túžia naučiť čarovať s rybárskym prútom a uloviť si rybu svojich snov. Zaregistrovať záber a po záseku pocítiť ten ohromný ťah unikajúcej ryby.

               

                                                                                                                                  Foto (zľava):Alfi, Ľuboš

Sú určite aj takí, ktorí sa s rybárčením stretli a to, o čom tu píšem, už dávno poznajú, ale majú chuť dozvedieť sa niečo nové. A práve pre týchto všetkých je určená táto sekcia. Poďme pekne poporiadku.

Ako môžu deti a mládež  získať právoplatné povolenie na rybolov? Deti od 10 do 15 r. sa musia prihlásiť do rybárskeho krúžku (v Dolnom Kubíne to je Centrum voľného času Domček - CVČ, Janoškova ul. 1589/7, č. t.  043/5863217, e-mail: zooklub@centrum.sk). Mládež od 15 do 18 r. sa prihlasuje priamo v Rybárskom dome (poprípade na už uvedených kontaktoch). Po prihlásení sa absolvujú kurz a skúšky, potom si zaplatia povolenku na rybolov, vybavia rybársky lístok a hor sa na ryby.

                  Foto: ZOO klub

                    Foto: ZOO klub

Za deti do 6 r. stačí, ak požiada zákonný zástupca o povolenie na rybolov, ktoré mu bude vydané bezplatne. Deti od 6 do 10 r. si toto povolenie musia zakúpiť cca. 10 €. Pričom deťi do 10 r. nemusia absolvovať žiadny kurz ani skúšky. Deti do 15 r. musia mať pri výkone rybárskeho práva doprovod dospelej osoby ktorá je držitelom povolenia na rybolov.

                        Foto: Alfi

Čo deti čaká v rybárskom krúžku? Rybolovná technika, rybárske besedy s ichtyológom, preteky pre mladých rybárov, anatómia rýb, niečo o rybárskej výbave, vzdelávacie exkurzie.

                            Foto: ZOO klub

Povolenie na rybolov – vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu povolenie na rybolov vydávajú podľa príslušnosti rybárskeho revíru základné organizácie SRZ. Rybársky lístok – vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad , napr. občiansky preukaz alebo pas. Žiadosť sa podáva písomne alebo ústne. K jeho vydaniu nie je potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie. Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne.


                               
Foto: ZOO klub                                                                                                                           Foto: ZOO klub

                      Foto: ZOO klub

                                                                                                          účastníci májových pretekov 2007

                        Foto: ZOO klub

                                                                                                                        víťazi 2007

                                                                                    víťazi 2008                                                       Foto: ZOO klub

 

NAJMENŠIA LOVNÁ MIERA RÝB
Amur biely 60 cm
Boleň bravý 40 cm
Hlavátka podunajská 70 cm
Jalec hlavatý 20 cm
Jalec maloústy 20 cm
Jalec tmavý 20 cm
Jeseter malý 45 cm
Kapor rybničný 40 cm
Lieň sliznatý 25 cm
Lipeň tymiánový 27 cm
Mieň slatkovodný 35 cm
Mrena severná 40 cm
Mrena škvrnitá 25 cm
Nosáľ sťahovavý 25 cm
Pleskáč siný 20 cm
Pleskáč tuponosý 20 cm
Pleskáč vysoký 30 cm
Podustva severná 30 cm
Pstruh dúhový 25 cm
Pstruh jazerný 45 cm
Pstruh potočný 25 cm
Sih maréna 25 cm
Sih peleď 25 cm
Sivoň potočný 25 cm
Sumec veľký 70 cm
Šťuka severná 60 cm
Tolstolobik bieli 45 cm
Tolstolobik pestrý 45 cm
Úhor európsky 45 cm
Zubáč veľkoústy 50 cm
Zubáč volžský 35 cm

 
TOPlist