Párnický rybár

Orava 1
Orava je rieka na Orave, vzniká sútokom dvoch riek Bielej Oravy a Čiernej Oravy prameniacej v Poľsku. Obidve rieky vtekajú do Oravskej priehrady a od priehradného múra tečú pod spoločným názvom Orava až po sútok z Váhom pri obci Kraľovany.Jej dĺžka je až 60 km.
 
 
 
Rieka Orava je rozdelená na štiri samostatné rybárske revírý:
 
Orava č.1 revír: 3-2710-6-1
 
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Okres:Dolný Kubín Miera:Lipeň 30cm, Účel lovný Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne Užívateľ:SRZ Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky. V rieke orava sa vyskytujú Hlavátka, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeňaj keď sa ho tu v roku 2009 chytilo len ... ks, všetky druhy jalca, podustva, nosál, mrena severná, zubáč, boleň, ploska pásavá, hrúz, hláč, červenica, čerebľa, rak..
 
 
Orava č. 2  revír 3-2720-6-1
 
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po ústie Studeného potoka pri obci Podbiel a potok Raciborský od ústia po pramene.  Úsek rieky od ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP).
Lovná miera: Lipeň - 35 cm, Pstruh potočný - 30 cm, Podustva - 35 cm Okres:Dolný Kubín
. Účel:lovný Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne Užívateľ:SRZ Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.
 
Orava č. 3 revír 3-2730-6-1
 
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Studeného potoka pri obci Podbiel po priehradné teleso VVN Tvrdošín. Okres:Tvrdošín Miera:Lipeň 30cm, Účel:lovný Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne Užívateľ:SRZ Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.
 
 Orava č. 4 Trstená 3-2731-1-1
Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN
Tvrdošín. Účel lovný. Druh povolenia celozväzové kaprové, miestne a zvláštne. Užívatel SRZ 
 
 
 
Rieka Orava má už 85 ročnú tradíciu v organizovanom rybolove. V roku 2010 si totiž MO SRZ Dolný Kubín pripomína 85. výročie založenia rybárskeho spolku pre pestovanie rýb na Orave so sídlom v Dolnom Kubíne, z ktorého neskôr vznikla miestna organizácia. Spolok bol založený v roku 1925 a mal celooravskú pôsobnosť. V roku 1930 sa spolok rozdelil podľa okresov na MO SRZ Námestovo, Trstená a Dolný Kubín. Už od založenia spolku oravskí rybári patrili v rybolovnej technike medzi slovenskú špičku, o čom svedčia aj súčasní pretekári.  Ako zaujímavosť uvádzam, že v roku 2004 sa na rieke Orava konali majstrovstvá sveta v LRU mucha, na ktorých získala slovenská reprezentácia zlatú medailu a členom víťazného družstva bol aj člen MO SRZ Dolný Kubín Miroslav Žúbor.
 
   
Aj po 85 rokoch zostáva rieka Orava rajom pre rybárov aj dovolenkárov (foto z 30. rokov minulého storočia)
 
 
Už viac ako 20 rokov na Orave č.1 MO SRZ Dolný Kubín organyzuje preteky Oravská muška (LRU mucha). Týchto pretekov sa každoročne zúčastňuje takmer stovka pretekárov z celého slovenska čo zaručuje vysokú kvalitu tohoto preteku.  
 
Niekoľko rokou tento oravský veľtok sužujú nálety zimujúcich kormoránov ktoré tu doslova zdecimovali pôvodný biofont. Z rieky orava skoro úplne vymizol lipeň o čom svečia aj jeho úlovky. V zime 2009-2010 bolo na tomto toku asi 400 zimujúcich kormoránov čo je oproti minulosti nízky počet veď niektoré zimi sa ich tu zdržiavalo cez 2000 ks. No pri prepočte keď jeden kormorán skonzumuje...kg je to obrovské množstvo rýb.
 
TOPlist