Párnický rybár

Sídlo MO DK
 
 
 Rybársky dom, MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín
 
 
 
 
 
Chcete sa stať členom našej MO SRZ Dolný Kubín?
 
Tu máte stručný návod, čo všetko treba urobiť aby ste sa mohli vybrať na ryby.
 
   
Ako prvé si musíte napísať žiadosť a poslať ju na adresu MO SRZ, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín (odporúčam doporučene, ale môžete ju priniesť aj osobne do rybárskeho domu na už zmienenú adresu, viď mapa).
 
Vzor žiadosti nájdete tu. 
Túto žiadosť treba poslať čo najskôr, najneskôr však do konca marca. Aj keď si myslím že by sa to dalo akceptovať aj po tomto termíne, ako to bolo napr. v roku 2009. MO SRZ ktorá Vám pošle výzvu aby ste sa zúčastnili školenia nových členov, ktoré ste povinný absolvovať. Po školení nových členov je potrebné aby ste úspešne zložili skúšky. Ďalším krokom ako sa stať členom MO SRZ je zaplatiť členské a pokiaľ chcete chytať ryby musíte si zakúpiť povolenku na rybolov a vyplatiť príslušné poplatky.
 
TOPlist