Párnický rybár

Rybárske akcie

PROPOZÍCIE detských rybárskych pretekov

O pohár miniKEMPu Šíp v LRU Plávaná

Párnický plaváčik 2018

Štrkovisko Párnica 3-4170 jazero č.1 – 8.7.2018

 

Nápad zorganizovať detské preteky O pohár miniKEMPu Šíp v LRU plávaná vznikol preto, aby sme u detí a mladých rybárov podchytili záujem o túto rybolovnú techniku.

Myslíme si, že tento typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže. Tento rok organizujeme tieto preteky už po tretí raz!

 

Organizátori: OZ Párnický rybár a miniKEMP Šíp Párnica

Mediálni partneri: Párnický rybár (parnickyrybar.weblahko.sk), Slovenský rybár, Poľovníctvo a rybárstvo

Záštita nad pretekmi: MO SRZ Dolný Kubín

Spôsob lovu: LRU plávaná

Termín konania pretekov: 8. júla 2018

Miesto konania pretekov: Štrkovisko Párnica revír 3-4170 jazero č.1

Vyhodnotenie pretekov a sprievodný program: miniKEMP Šíp Párnica

 

Prihlášky: Uzávierka prihlášok – 3 dni pred pretekmi

(e-mailom na adresu: parnickyrybar@post.sk)

V prípade, že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora e-mailom.

 

Organizačný štáb

Riaditeľ pretekov: Rastislav Sitek

Hlavný rozhodca: Milan Kupec

Sektoroví rozhodcovia: Ján Hucko, Peter Hucko

Technický vedúci, organizátor: Roman Prílepok

Bodovacia komisia: rozhodcovia + technický vedúci

Zdravotné zabezpečenie: telefonicky na čísle 112

 

Technické pokyny

Preteky sú určené pre začínajúcich rybárov so záujmom o disciplínu  LRU plávaná narodených v roku 2004 a mlad­ších.

Časový program

7:00 – 07:15 prezentácia, Štrkovisko párnica 3-4170 medzi jazerami č.1 a č.2

7:15 – 07:30 žrebovanie rybárskych štandov

7.30 – otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8.30 – kontrola
krmiva
8.50 – vnadenie
9.00 – 13.00 – preteky
13.00 – váženie, spracovávanie a vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien
Rozpis signálov

8:50 – 1. signál – vnadenie (10 minút do začiatku pretekov)

9:00 – 2. signál – začiatok pretekov

13:00 – 3. signál – koniec pretekov

Žrebovanie lovných miest

Žrebovanie lovných miest sa vykonáva ručne, podľa poradia zapísania pri prezentácii.

 

Pretekárska trať

Pretekár loví pod vyžrebovaným číslom. Do pretekárskeho miesta počas pretekov nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto- a videodokumentáciu nikto iný.

Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámení ostatní pretekári. Prípadné výnimky sú uvedené v propozíciách.

Príprava pretekára

Pretekári sa po vyžrebovaní  pretekárskych miest v stanovenom čase môžu presunúť na vyžrebované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú nástrahu si pretekár nachystá na prípadnú kontrolu.

Povolené je množstvo krmiva v objeme maximálne 6 litrov navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú práškové aj tekuté posilňovače, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica, krúpy a pod. Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky,

Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, môže mať len to, ktoré mu bolo odkontrolované. Živá nástraha je dovolená v množstve 0,5 litra. Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy a patentka. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár, a ani iná osoba doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.

Vnadenie
Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov.

Povinná výbava

Všetci účastníci pretekov musia mať platné povolenie na rybolov, rybársky lístok, sieťku s kruhmi o dĺžke min. 2 m, uvoľnovač háčikov, podberák. Odporúčame pre prípad slnečného počasia dáždnik a šiltovku alebo klobúk, pre prípad daždivého počasia pršiplášť, čižmy a nepremokavý odev.

 

Udica a montáž

Pretekár loví iba na jeden prút s navijákom alebo na bič na plávanú. Montáž s plavákom je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.


Úlovky a ich prechovávanie

Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú, ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.

 

Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe.
Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrne hneď pustené do vody, pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak.

 

Hodnotenie
Víťazom
pretekov sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1 bod = 1 gram). V prípade rovnosti bodov rozhoduje dátum narodenia pretekára, kde je zvýhodnený mladší pretekár, ďalej žreb.

Práva a povinnosti účastníkov súťaže

Účastníci pretekov O pohár miniKEMPu Šíp – Párnický plaváčik 2018 sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, organizátorom súťaže, súperom a divákom. Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

 

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

 

Sankčný poriadok

Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri pretekoch, nepovolenej pomoci pretekárovi zo strany sprevádzajúcej osoby, uchytenie ryby za oči, za hrubé zaobchádzanie s rybami, za použitie alkoholických nápojov a fajčenie.

Dve napomenutia v pretekoch, čiže dve „žlté karty“, sa rovnajú červenej karte – diskvalifikácii!

 

Záverečné ustanovenie

  • Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.

        Informácie o pretekoch: Roman Prílepok, mobil: +421 907 816 695

        Občerstvenie počas pretekov a po pretekoch je zabezpečené! Každý účastník a jeho doprovod dostane chutný guláš, ako aj                          upomienkové ceny.

  • Pripravený je aj BOHATÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM!

 

 


Celooravské preteky Párnica 2017 foto TU  http://parnickyrybar.weblahko.sk/Celooravske-preteky-Parnica-2017.html

 

 

 2 ročník pretekov O pohár miniKEMPU Šíp 2017

Propozície tu: http://parnickyrybar.weblahko.sk/O-pohar-miniKEMPu-Sip-2017.html


Celooravské preteky jednotlivcov LRU plávaná 2017, 45 ročník

V roku 2017 usporiada 45. celooravské preteky v LRU plávaná MO SRZ Dolný Kubín. Preteky sa uskutočnia 20. mája na štrkovisku v Párnici.   
RYBÁRSKY VÍKEND           NITRA
 

RYBÁRSKY VÍKEND  


 

CARP SHOW Slovakia

Carp Show Slovakia 2011   Bratislava

 
 
 

 

RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS


 
viac  TU

RYBAŘENÍ 2012
 
 
  
     

Vaše príspevky - komenáre

 

Komentáre

27.02.2017
• anonym  |  27.02.2017 11:50:41  |  IP: 85.248.---.---
fakt trapne!

06.05.2012
• anonym  |  06.05.2012 16:37:42  |  IP: 217.31.---.---
pecka parnica
• anonym  |  06.05.2012 16:35:57  |  IP: 217.31.---.---

20.03.2012
• Alfi  |  20.03.2012 20:48:04  |  IP: 77.234.---.---
Striebornica Daiwa Carp Cup
http://www.mrk.cz/kalendar.php?id=24770
Nový príspevok
nick  
text
 
 
701+2deväť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist