Párnický rybár

Diskusia DK
28.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  28.04.2018 23:04:53  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 28.4.2018 sa konala tretia oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíri Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Brigády sa zúčastnilo celkom 34 členov. Opäť silná účasť na brigáde za ktorú veľmi pekne ďakujem !

Hneď ráno som rozdelil účastníkov brigády na tri skupiny a jedného brigádnika som si vymedzil na "dozber" odpadu.
Prvá skupina brigádnikov ostala na jazere č. 8, druhá skupina sa presunula na jazere č. 2 a tretia skupina sa taktiež presunula a pracovala na jazere č. 1.

Na dnešnej brigáde sme čistili a pripravovali štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018, a na preteky dvojíc- dospelých, ktoré sa konajú 8.5.2018 .
Štandy sme za pomoci piatich krovinorezov poriadne vykosili od vysokej a divorastúcej trávy, taktiež s kosením pomohli aj dvaja členovia s ručnými kosami. Ostatní brigádnici si ako pomôcku doniesli mačety, pílky, sekery a záhradné nožnice. Týmto náradím sme presvetľovali prístupové cesty, rozširovali štandy, a zastrihávali konáre vŕby, ktoré zasahovali do lovných miest.

Vymedzeného brigádnika na "dozber" odpadu som poslal čistiť miesta od jazera č. 8 až 1 . Aj napriek oficiálnej brigáde na zber odpadu, ktorá sa konala 14.4.2018, sa dnes ešte vyzbierali ďalšie tri 120 - litrové vrecia odpadu.

V mene všetkých detí, ktoré sa zúčastnia pretekov ale aj v mene všetkých dospelých členov, sa chcem za dnešok veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády, ktorí nám luxusne vykosili lovné miesta. Aj vďaka vám sa na pretekoch budú lepšie cítiť tak ako deti tak aj dospelí rybári.
Naozaj sme dnes odviedli veľký kus dobrej a kvalitne vykonanej práce. Pretože kvalita každej jednej brigády, stojí na základoch účasti členov. Na zbere odpadu sa zúčastnilo celkom 38 členov , dnes sa zúčastnilo celkom 34 členov.
Pevne verím, že vyšší počet brigádnikov pocítite aj vy ostatní, a to vo forme nielen príjemnejšieho relaxu na rybách, ale aj vo viditeľnej zmene charakteru a účelu brigád.
Niektoré mená brigádnikov sa už začínajú v pracovných záznamoch brigád opakovať, naozaj klobúk dole.
Žeby malý krok vpred z hľadiska záujmu o zveľaďovanie našich krásnych revírov??? Uvidíme ... :-)

Teším sa na vašu spoluprácu na ďalších oficiálnych brigádach.

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík - vedúci brigády
Pavol Kubačka + priateľka
Michal Duraj ml. + priateľka
Michal Trstenský + kamarát
Patrik Macko
Maroš Mikuš ml.
Maroš Mikuš st.
Matúš Kopilec
Ján Zápotočný
Michal Lúčivňák
Miloš Duraj
Miloš Žúbor
Peter Šimák
Richard Macko
Tibor Paľko + syn
František Dvorštiak
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Macík
Ján Genšor
Dušan Pakši
Dušan Hurák + kamarát
Michal Duraj st.
Pavol Štiga
Roman Ferancik
Ján Hucko
Martin Borový - vymedzený brigádnik na "dozber" odpadu
Adam Gajdoš
Jan Romančík

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. ( tel. kontakt 0904 288 083 )

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
🐳🐋🐬🐟🐠🐡

23.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  23.04.2018 21:59:47  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 28.4.2018 sa bude konať tretia oficiálna brigáda v Párnici na revíri 3-4170-1, konkrétne na jazerách č. 1, 2 a 8.
Budú sa pripravovať štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018 a na preteky dvojíc- dospelých, ktoré sa konajú 8.5.2018

NÁRADIE :
- pracovné rukavice, pílky, krovinorezy, vyžíňačky, sekery, mačety, hrable, fúriky, kosy

Ako obuv odporúčam čižmy.
Stretnutie brigádnikov bude pri bývalých štrkopieskoch ( pri psoch ) o 06:45 hod.

Viac informácií o brigáde : Tibor Ferjančík 0904288083

17.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  17.04.2018 21:17:53  |  IP: 77.234.---.---
Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách.
O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť.
Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) .
85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) .
Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče.

Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka.

Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra.

Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke.
Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ).

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík
Peter Kubačka + brat
Jaroslav Kubačka + manželka
Jan Romančík
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Genšor
Patrik Paťo Macko
Richard Macko
Štefan Macko ml.
Štefan Macko st.
Dušan Chylka
Albín Macek
Michal Hodana
Peter Šimák
Jaroslav Števonka
Jaroslav Svorenčík
Miloš Duraj
Michal Duraj
Pavol Laurinčík
Miloš Žúbor
Fero Ferjancik
Roman Prílepok - Párnický Rybár + Ema Prílepková (mladý rybár)
Tomáš Janotík
František Janotík
Michal Hábek
Silvester Turčina + dcéra
Maroš Kojs
Martin Kojs
Jana Ligasová
David Oparty
Jan Bruncko
Jaroslav Chodák
Radoslav Jíra

Na záver si dobre pamätajte :
Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ...

S pozdravom Tibor Ferjančík

07.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  07.04.2018 19:40:05  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športoví priatelia, rybári !

Na budúci týždeň v sobotu 14.4.2018 sa bude konať prvá oficiálna brigáda "ZBER ODPADU" na Párnických jazerách.

Dňa 18.3.2018 som bol na obhliadke Párnických jazier a zameral som sa na zistenie a odhadovanie množstva odpadu, ktorý tam zanechali rybári ešte minulý rok od jesene. Aj napriek niekoľko ročnému napomínaniu, dohováraniu, a dokonca už bolo aj pár rybárov pokutovaných, sa situácia v našich nielen kaprových revíroch nezlepšila. Je to skutočne niečo na zamyslenie sa...
Keď sú ľudia schopní doviesť si plechovku piva, ktorá váži 0,5 kg, a pritom nie sú schopní si ju odviesť a hodiť do kontajnera, keď váži doslova pár gramov a dá sa ešte aj skrčiť do omnoho menších rozmerov...
Skutočne niečo na zaplakanie nad ľudskou hlúposťou... Všetky náklady na odvoz tohto odpadu sú financované z peňazí na zarybňovanie.
Od roku 2010 sa začali konať oficiálne brigády na odstránenie a odvoz tohto odpadu, a od roku 2017 sa dokonca začali plánovať až dve oficiálne brigády do roka na zber a likvidáciu odpadu. Tak si skúste zhruba vyrátať o koľko eur prichádzame úplne zbytočne, kvôli ľudskej hlúposti ! Predstavte si, koľko sme za to mohli nasadiť rýb do našich revírov !

Brigáda začína o 07:00 hod. a stretneme sa pri bývalých štrkopieskoch ( pri psoch ) okolo 06:45 hod. Dúfam, že sa tam stretneme v hojnom počte a spoločne budeme bojovať proti takýmto nezodpovedným ľuďom, čo si nevedia vážiť krásu prírody, ktorá nás pri obľúbenom relaxe - rybačke obklopuje...

Treba si doniesť :

- čižmy ( odporúčam )
- hrable
- pracovné rukavice
- vrecia na odpad ( najlepšie z hrubšieho igelitu )
- vhodné oblečenie ( podľa poveternostných podmienok )

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083

S pozdravom Tibor Ferjančík

01.04.2018
• Tom  |  01.04.2018 19:15:48  |  IP: 78.98.---.---
Pekne je ze vytvarate podmienky na vyter ryb. No skoda ze to kôli niektorym nasim chamtivym a bezohladnym mäsiarskym dvojnohym kormoranom uspech mat asi nebude, ale drzim vam palce

25.03.2018
• Tibor Ferjančík  |  25.03.2018 00:04:47  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športový priatelia, rybári !
Dnes sme boli na revíri 3-2620-1 predpripraviť miesto na osadenie hniezd pre výter rýb.
Toto je úplne nový spôsob osadenia hniezd, ktorý sme ešte po minulé roky neskúšali. Po dlhom zvažovaní, konzultáciach s Jarom Šubjakom a premýšľaní o tom, ako by to bolo najlepšie vymyslieť tak, aby hniezdo neupadalo do bahnitého sedimentu na dne jazier, som sa rozhodol hniezda zavesiť na lano a tým dosiahnem, že hniezdo bude v stĺpci vody, teda len v takej hĺbke, ako si ja určím dĺžkou špagátu. Dnes sme boli natiahnúť dve laná ponad vodu, na ktorých budú visieť hniezda. Na jednom lane tri hniezda a na druhom lane ďalšie tri, prípadne viac, podľa toho, koľko lano unesie. Hniezda budú vyhotovené aj z bedničiek.

PRE PREDSTAVU AKO TO BUDE VYZERAŤ :

- na dno bedničiek uložím ploské skaly, nie moc veľké, ktoré v bedničkách upevním tak, aby mi bedničky neprevrátili, budú slúžiť len na to, aby mi stiahli bedničky pod vodu

- na skaly v bedničkách položím neresový materiál : čečinu a úplne nové materiály, čo sme ešte neskúšali - ostricu, tuju a budem sa snažiť zohnať aj korienky z vŕby ( plánujem týmto spôsobom osadiť 6 a viac hniezd, v každom hniezde bude iný neresový materiál )

- neresový materiál taktiež upevním, aby mi nevyplával z bedničiek von

- ďalej na každý roh bedničiek priviažem špagát a konce špagátu spojím, tým sa mi vytvorí nad bedničkou ihlan zo špagátu, z koncov špagátu vyviažem očko a toto očko pripnem na karabinu, ktorá je upevnená na šnúre

- špagát spustím do hĺbky cca 50 cm pod hladinu a hotovo ! :)

Chcel by som vás všetkých veľmi pekne poprosiť, aby ste s týmito natiahnutými lanami nemanipulovali a neodrezávali ich. Skutočne sme sa s tým dnes dosť potrápili. Robíme to pre nás všetkých.
Laná sú natiahnuté v zátoke, ktorú oddelil pán Svitko.

POZOR !!!
Pre vysvetlenie výberu lokality :
Tieto hniezda budú osadené dominantne pre výter pleskáča, karasa a ostatnej bielej ryby, ale samozrejme že sa na nich môže vytrieť aj zubáč, ak sa v tejto zátoke nachádza matečný pár.
Pri bežnej obhliadke revíru sa minulý rok na jar pri zvýšenej hladiny vody na tomto mieste krásne vytrel pleskáč, karas a ostatná biela ryba na zatopenej vegetácii popri brehu. Bohužiaľ nám nejaký neprajník hladinu vody v jazere spustil na minimum a všetky ikry ostali na suchu. A práve týmto mojim patentom, že sa bude dať hniezdo na lane spustiť nižšie do vody, by som chcel zabrániť vysušeniu ikier.

Laná sú natiahnuté tak, aby nezavadzali v lovnom mieste. Keď budú vhodné podmienky na neres, tak na tieto predpripravené laná osadíme hniezda a vyvesím aj informačné oznamy o uložení hniezd, ktoré už mám schválené a podpísané od hlavného hospodára MO SRZ DOLNÝ KUBÍN.
Za dnešnú pomoc pri predpríprave ti ďakujem Mário Štubendek .
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ma neváhajte kontaktovať .

S pozdravom Tibor Ferjančík - tel. kontakt 0904 288 083
🐠🐠🐟🐋🐬🐬🐋🐳🐡

19.03.2018
• Tibor Ferjančík  |  19.03.2018 08:28:27  |  IP: 195.91.---.---
Pri včerajšej obhliadke Párnických jazier, som sa zameral na zistenie a odhadovanie množstva odpadu, ktorý tam zanechali rybári ešte minulý rok od jesene. Aj napriek niekoľko ročnému napomínaniu, dohováraniu, a dokonca už bolo aj pár rybárov pokutovaných, sa situácia v našich kaprových revíroch nezlepšila. Je to skutočne niečo na zamyslenie sa... A my sa nazývame "milovníci prírody"???
Keď sme schopný doviesť si plechovku piva, ktorá váži 0,5 kg, a pritom nie sme schopný si ju odviesť a hodiť do kontajnera, keď váži doslova pár gramov a dá sa ešte aj skrčiť do omnoho menších rozmerov...
Skutočne niečo na zaplakanie nad ľudskou hlúposťou... Všetky náklady na odvoz tohto odpadu sú financované z peňazí na zarybnovanie. Od roku 2010 sa začali konať oficiálne brigády na odstránenie a odvoz tohto odpadu, a od roku 2017 sa dokonca plánujú až dve oficiálne brigády do roka na zber a likvidáciu odpadu. Tak si skúste zhruba vyrátať o koľko eur prichádzame úplne zbytočne, kvôli ľudskej hlúposti ! Predstavte si, koľko sme za to mohli nasadiť rýb do našich revírov !
Dňa 14.4.2018 sa bude konať oficiálna brigáda na zber a odvoz odpadu ... Dúfam, že sa tam stretneme a spoločne budeme bojovať proti takýmto primitívom čo si nevedia vážiť prírodu.
Foto nájdete na sociálnej sieti Facebook vo verejnej skupine : Párnické jazerá - rybárske revíry č. 3-4170-1 , 3-2620-1 a 3-2621-1 (CHaP)

S pozdravom Tibor Ferjančík 🐠🐟🐬🐡

14.03.2018
• Tibor Ferjančík  |  14.03.2018 09:13:17  |  IP: 195.91.---.---
Pri včerajšej obhliadke revíru OR Istebné, číslo revíru 3-2620-1 , som našiel nelegálnu skládku nielen stavebného odpadu . Na dnešnom zasadaní výboru som o tom informoval ostatných členov výboru. Všetko mám zdokumentované a podá sa podnet na riešenie tohto problému...
Ako to dopadne vás budem samozrejme informovať ...
Foto nájdete na sociálnej sieti Facebook , vo verejnej skupine Párnické jazerá - rybárske revíry č. 3-4170-1 , 3-2620-1 a 3-2621-1 (CHaP)

S pozdravom Tibor Ferjančík 🐠🐡🐬

10.03.2018
• Tibor Ferjančík  |  10.03.2018 13:17:30  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športový priatelia, rybári !
Plusové teploty, ktoré pretrvávajú od druhej polovice tohto týždňa , dávajú ľadovej vrstve ktorá pokrýva Párnické jazerá, poriadne zabrať. Zajtrajší deň by mal byť vraj najteplejší deň v tomto týždni. Ľad na jazerách je už veľmi oslabený a prírodné prieduchy sú jasne bádateľné. Ľad sa topí dosť rýchlo.
Týmto chcem podotknúť, že termín osádzania hniezd na zubáče sa blíži. Ak by nám to príroda dovolila, tak dňa 17.3. alebo 18.3. by som už spolu s Mirom Žúborom mohol začať sonarovať miesta na uloženie hniezd. Všetko ale záleží na počasí a na tom, ako rýchlo sa ľad roztopí. Ak na budúci víkend ešte nebude možné zrealizovať sonarovanie a výrobu hniezd, všetko sa posunie o ďalší týždeň.
Zubáč sa začína vytierať pri teplote vody od 12-16 stupňov celzia. Toto rozmedzie teploty vody nesmieme zmeškať !
Minulý rok sme osádzali hniezda 25.3.2017 , lenže rok dozadu bola zima o dosť mrazivejšia a ľad mal raz takú hrúbku ako tento rok.
O všetkom vás budem samozrejme vopred informovať .

S pozdravom Tibor Ferjančík 🐠🐬🐋

06.03.2018
• Tibor Ferjančík  |  06.03.2018 14:09:59  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športoví priatelia, rybári !
Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok mám v pláne osadiť umelé hniezda pre výter Zubáča do našich revírov 3-2620-1 a do revíru 3-2621-1 ( CHaP ) .
Niektorí z vás prejavili záujem a ponúkli ste sa priložiť ruku k dielu ku výrobe hniezd a taktiež pri ich osádzaní do revírov. Skutočne ma to veľmi potešilo a teším sa na vašu spoluprácu.
Hniezda plánujem osadiť tesne po roztopení ľadu. Moja predstava je osadiť aspoň 20 hniezd. O termíne výroby hniezd a následne ich osadení vás budem určite vopred informovať. Mám prisľúbené od Mirka Žúbora , že pred osadením hniezd do revírov si prejdeme celý revír sonarom a zhodnotíme najlepšie miesta na uloženie hniezd. Každý rok skúšame iné miesta a rôzne hĺbky. Prezeral som si spravodaje z rokov 2013 až 2017 a každý rok sa na revíri 3-2620-1 zubáče pochytajú, čo značí o tom, že matečné zubáče sa v revíri nachádzajú. No každým rokom sme pri osádzaní hniezd o niečo múdrejší. Pevne verím, že sa nám to raz podarí a zubáč sa nám na hniezda vytre. A aj keby nie zubáč, tak aspoň ostriež, pleskáč a karas. No uvidíme čo nám tento rok prinesie.

Pridávam link na video - autentické zábery z osádzania hniezd na zubáče z minulého roka, aby ste si zhruba vedeli predstaviť, čo všetko takáto brigáda obnáša. Je to fyzicky náročná práca.

https://youtu.be/ZadIUZq6PTs

S pozdravom Tibor Ferjančík ( tel. kontakt 0904288083 )
🐠🐬🐋🐳🐟🐡Nový príspevok
nick  
text
 
 
871+7šesť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist