Párnický rybár

Diskusia DK
19.09.2018
• Tibor Ferjančík  |  19.09.2018 19:21:10  |  IP: 217.31.---.---
Dňa 22.09.2018 sa bude konať POSLEDNÁ OFICIÁLNA BRIGÁDA na zber odpadu vo všetkých kaprových revíroch ...

Treba si doniesť, zobrať :

Pracovné rukavice, vhodnú obuv, vhodné oblečenie ( záleží na poveternostných podmienkach ), hrable, vrecia na odpad

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083 , s pozdravom Tibor Ferjančík

05.09.2018
• Tibor Ferjančík  |  05.09.2018 21:48:17  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športový priatelia, rybári !

Dňa 08.09.2018 ( sobota ) od cca 07:30 hod. do cca 12:00 hod. bude prebiehať na Párnických jazerách , konkrétne na jazere č. 7 a na revíri CHaP , sondovanie dna, zisťovanie množstva bahnitého sedimentu, vyhľadávanie štrkových lavíc a zisťovanie hĺbky v rôznych miestach týchto jazier. Preto vás všetkých žiadam o maximálnu ohľaduplnosť a strpenie pri tomto výkone.
Za nepriaznivého počasia sa môže termín brigády presunúť...

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnotí ma neváhajte kontaktovať, 0904 288 083 Tibor Ferjančík

18.06.2018
• Tibor Ferjančík  |  18.06.2018 22:51:41  |  IP: 195.91.---.---
OZNAM :
Dňa 23.6.2018 ( sobota ) sa bude konať mimoriadna brigáda v Párnici, konkrétne na revíri OR Istebné ( hlavná kosa ). Budú sa pripravovať a kosiť štandy na pretek DETSKÁ NONSTOPKA, ktorá sa bude konať 30.6.-1.7.2018. Taktiež sa bude upravovať cesta a zbierať odpad.

Náradie :

Krovinorezy, mačety, pílky, lopaty, krompáče, sekery, kosy, záhradné nožnice, pracovné rukavice, fúriky

Stretnutie brigádnikov bude pri bývalých štrkopieskoch ( pri psoch ) o 13:00 hod. Brigáda sa môže zrušiť kvôli nepriaznivému počasiu...

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd

11.06.2018
• Tibor Ferjančík  |  11.06.2018 08:57:00  |  IP: 195.91.---.---
Vážení športoví priatelia , rybári !

Dnes ( 10.6.2018 ) sa konala mimoriadna brigáda na vyberanie a rozoberanie osadených hniezd, ktoré slúžili na poloumelý neres nielen zubáča.
Brigáda bola skutočne veľmi fyzicky náročná, na pálivom slnku o to viac vyčerpávajúca a trvala nekonečných 8 hodín.
Hniezda už boli zanesené bahnom, takže to bola aj veľmi špinavá práca. Za dnešok sme stihli vybrať všetky hniezda, čiže aj z revíru OR ISTEBNÉ 3-2620-1 a aj z revíru OR ISTEBNÉ 3-2621-1 CHaP. Takže už vám vo vašom výkone rybárskeho práva nebude nič zavadziať.
Chcem sa poďakovať všetkým rybárom, ktorí počas brigády lovili ryby za to, že ste boli k brigádnikom naozaj ohľaduplní a dokonca ste s nami trošičku spolupracovali ( vytiahli ste udice, aby sme mohli kľudne prejsť s člnom okolo vás ). A čo ma naozaj veľmi potešilo, jeden pán rybár mi potriasol rukou za skvelú prácu. :-) ... ĎAKUJEM !
Taktiež sa chcem " poďakovať " aj " rybárom ", ktorý mi na hniezdach nechali krásne suveníry ( krmítka, dokonca celé montáže na lov kaprov ).
Ešte pred začatím sezóny som úprimne moc neveril tomu, že mi z 34 kusov osadených hniezd ostane plný počet. Ale naozaj sa tak stalo. Nezmizlo nám ani jedno hniezdo a ani sa žiadne nevytiahlo ani neukradlo. Za to skutočne úprimné poďakovanie vám všetkým, že ste boli k hniezdam maximálne ohľaduplní !

Takže tento rok sa nám poloumelý neres zubáča konečne podaril.
Po štyroch rokoch snahy sme trafili klinec po hlavičke !
To ma nabudilo do toho, aby som hniezda vyrobil a osadil aj na budúci rok. Samozrejme s vašou pomocou, keďže do budúcna plánujem tento charakter brigád zaradiť do oficiálneho plánu brigádnickej činnosti.

Za dnešok úprimné ďakujem všetkým zúčastnením brigády, menovite:

Tibor Ferjančík - vedúci brigády
Miroslav Janotik st.
Miroslav Janotík ml.
Dušan Šimek ml.
Andrej Benka

S pozdravom Tibor Ferjančík,
Vedúci odboru tečúcich vôd

01.06.2018
• Tibor Ferjančík  |  01.06.2018 18:55:53  |  IP: 195.91.---.---
OZNAM :

Dňa 10.6.2018 ( nedeľa ) sa bude konať brigáda na VYBERANIE a rozoberanie HNIEZD z revíru OR ISTEBNÉ 3-2620-1 a z revíru OR ISTEBNÉ, CHaP 3-2621-1 .
Preto vás všetkých prosím o strpenie a porozumenie.

Termín brigády sa môže zmeniť v prípade nepriaznivého počasia alebo z dôvodu brigádnickej zaneprázdnenosti viacerích rybárskych hospodárov. Ak by sa chcel niekto zúčastniť brigády, nech ma kontaktuje na uvedené telefónne číslo.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904288083

S pozdravom Tibor Ferjančík
vedúci odboru tečúcich vôd

27.05.2018
• Tibor Ferjančík  |  27.05.2018 00:31:09  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 26.5.2018 sa konala ôsma oficiálna brigáda na rybárskom chovnom potoku, ktorý je obhospodarovaný MO SRZ Dolný Kubín, konkrétne Jelšavský potok.
Brigády sa zúčastnilo 6 chlapov, jeden člen KMR a jedno dievča ( nečlen ), celkom 8 brigádnikov.
Charakterom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoka, údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, odrazenie prúdu potoka do pôvodného koryta a v neposlednom rade presvetlenie prístupových ciest ku potoku, ktoré slúžia pre zarybňovanie pstruhom potočným.
Zraz brigádnikov bol o 07:00 hod. ráno pri Jelšavskej lavici pre peších.
A hneď odtiaľ sme začali aj pracovať. Za pomoci náradia, ktoré si brigádnici doniesli, sme dokázali vyčistiť a sprietočniť poriadny kus potoku. Skončili sme až vysoko nad záhradkárskou oblasťou. Odpadu sme nazbierali len minimálne množstvo, čo má celkom potešilo.

Pri údržbárskych prácach na starovybudovaných prahoch, nás hriala pri srdci prítomnosť pstruhov potočných, ktoré sa nachádzajú v každej kaskáde, teda v každej vytvorenej jamke pod ňou. Malé pstruhy ( do 13 cm ) boli prirodzene plaché a v dobrej kondícii. Akonáhle zbadali prudší pohyb, ihneď sa schovali pod korene alebo medzi špáry skál. To len potvrdzuje, že minuloročne nasadené pstruhy potočné ( cca 5-6 cm ) majú v tomto chovnom potoku dostatok potravy a ešte stále im vyhovuje ako teplota vody, tak aj prietok vody ( zatiaľ ). Týmto chcem trošku naznačiť, aké je budovanie prahov na potokoch pre zadržiavanie vody potrebné, významné a vyzdvihnúť aktivitu pre brigádnikov na budovanie prahov, samozrejme pod dozorom rybárskych hospodárov, aby bolo všetko v zákonom predpísanej norme.
Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný.

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite :

Tibor Ferjančík - vedúci brigády
Cyril Sárený
Rastislav Hynšt
Miroslav Sagan
Sagan ml.
Igor Kaliský
Peter Jurík + priateľka

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
🐳🐋🐬🐟🐠🐡

24.05.2018
• Tibor Ferjančík  |  24.05.2018 22:09:56  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 19.05.2018 sa konala siedma oficiálna brigáda na Pucovskom potoku.
Brigády sa zúčastnilo celkom 8 ľudí, z toho dvaja účastníci brigády, ZDÔRAZŇUJEM, boli nečlenovia a dokonca to boli chlapi až z Bratislavy. Brigády sa zúčastnili z vlastnej iniciatívy, že chcú trošku pomôcť našej prírode, konkrétne zberom odpadu okolo koryta potoku. O konaní brigády sa dozvedeli od miestnych rybárov.
Hneď ráno sme sa rozdelili na dve skupinky. Prvá skupina išla od koniarne v Medzibrodí hore potokom a druhá skupina išla od koniarne smerom nadol.
Cieľom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoku ( polámaných stromov a konárov, odstránenie odpadu - PET fľaše, igelity, pneumatiky z áut a podobne ), ďalej údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, a v neposlednom rade odrazenie prúdu potoku do pôvodného koryta.
Brigádnici boli na brigádu vzorne pripravení. Ako náradie si doniesli mačety, ručné pílky, motorové píly, sekery, záhradné nožnice a kosáky. Za pomoci tohto náradia sme dnes dokázali vyčistiť poriadny kus potoku. Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný. Na naše šťastie nám hralo do karát aj počasie a prácu, ktorá dnes na potoku na nás čakala, sme odrobili v priateľskej atmosfére a s chuťou urobiť čokoľvek pozitívne pre zveľadenie tohto potoku.

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite :

Tibor Ferjančík - vedúci brigády
Jan Romančík ml.
Štefan Krížo
Peter Kubas
Dušan Hurák
Peter Jurgoš
Štefan Špánik - nečlen
Roman Maník - nečlen

Teším sa na vašu spoluprácu aj na ďalších oficiálnych brigádach, kde sa môžme spolu stretnúť a spoločne zveľaďovať naše krásne revíry. A to už aj napríklad na budúci týždeň - Jelšavský potok .
Brigáda začína o 07:00 hod.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. číslo 0904 288 083

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
🐳🐋🐬🐟🐠🐡

28.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  28.04.2018 23:04:53  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 28.4.2018 sa konala tretia oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíri Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Brigády sa zúčastnilo celkom 34 členov. Opäť silná účasť na brigáde za ktorú veľmi pekne ďakujem !

Hneď ráno som rozdelil účastníkov brigády na tri skupiny a jedného brigádnika som si vymedzil na "dozber" odpadu.
Prvá skupina brigádnikov ostala na jazere č. 8, druhá skupina sa presunula na jazere č. 2 a tretia skupina sa taktiež presunula a pracovala na jazere č. 1.

Na dnešnej brigáde sme čistili a pripravovali štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018, a na preteky dvojíc- dospelých, ktoré sa konajú 8.5.2018 .
Štandy sme za pomoci piatich krovinorezov poriadne vykosili od vysokej a divorastúcej trávy, taktiež s kosením pomohli aj dvaja členovia s ručnými kosami. Ostatní brigádnici si ako pomôcku doniesli mačety, pílky, sekery a záhradné nožnice. Týmto náradím sme presvetľovali prístupové cesty, rozširovali štandy, a zastrihávali konáre vŕby, ktoré zasahovali do lovných miest.

Vymedzeného brigádnika na "dozber" odpadu som poslal čistiť miesta od jazera č. 8 až 1 . Aj napriek oficiálnej brigáde na zber odpadu, ktorá sa konala 14.4.2018, sa dnes ešte vyzbierali ďalšie tri 120 - litrové vrecia odpadu.

V mene všetkých detí, ktoré sa zúčastnia pretekov ale aj v mene všetkých dospelých členov, sa chcem za dnešok veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády, ktorí nám luxusne vykosili lovné miesta. Aj vďaka vám sa na pretekoch budú lepšie cítiť tak ako deti tak aj dospelí rybári.
Naozaj sme dnes odviedli veľký kus dobrej a kvalitne vykonanej práce. Pretože kvalita každej jednej brigády, stojí na základoch účasti členov. Na zbere odpadu sa zúčastnilo celkom 38 členov , dnes sa zúčastnilo celkom 34 členov.
Pevne verím, že vyšší počet brigádnikov pocítite aj vy ostatní, a to vo forme nielen príjemnejšieho relaxu na rybách, ale aj vo viditeľnej zmene charakteru a účelu brigád.
Niektoré mená brigádnikov sa už začínajú v pracovných záznamoch brigád opakovať, naozaj klobúk dole.
Žeby malý krok vpred z hľadiska záujmu o zveľaďovanie našich krásnych revírov??? Uvidíme ... :-)

Teším sa na vašu spoluprácu na ďalších oficiálnych brigádach.

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík - vedúci brigády
Pavol Kubačka + priateľka
Michal Duraj ml. + priateľka
Michal Trstenský + kamarát
Patrik Macko
Maroš Mikuš ml.
Maroš Mikuš st.
Matúš Kopilec
Ján Zápotočný
Michal Lúčivňák
Miloš Duraj
Miloš Žúbor
Peter Šimák
Richard Macko
Tibor Paľko + syn
František Dvorštiak
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Macík
Ján Genšor
Dušan Pakši
Dušan Hurák + kamarát
Michal Duraj st.
Pavol Štiga
Roman Ferancik
Ján Hucko
Martin Borový - vymedzený brigádnik na "dozber" odpadu
Adam Gajdoš
Jan Romančík

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. ( tel. kontakt 0904 288 083 )

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
🐳🐋🐬🐟🐠🐡

23.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  23.04.2018 21:59:47  |  IP: 195.91.---.---
Dňa 28.4.2018 sa bude konať tretia oficiálna brigáda v Párnici na revíri 3-4170-1, konkrétne na jazerách č. 1, 2 a 8.
Budú sa pripravovať štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018 a na preteky dvojíc- dospelých, ktoré sa konajú 8.5.2018

NÁRADIE :
- pracovné rukavice, pílky, krovinorezy, vyžíňačky, sekery, mačety, hrable, fúriky, kosy

Ako obuv odporúčam čižmy.
Stretnutie brigádnikov bude pri bývalých štrkopieskoch ( pri psoch ) o 06:45 hod.

Viac informácií o brigáde : Tibor Ferjančík 0904288083

17.04.2018
• Tibor Ferjančík  |  17.04.2018 21:17:53  |  IP: 77.234.---.---
Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách.
O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť.
Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) .
85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) .
Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče.

Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka.

Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra.

Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke.
Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ).

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík
Peter Kubačka + brat
Jaroslav Kubačka + manželka
Jan Romančík
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Genšor
Patrik Paťo Macko
Richard Macko
Štefan Macko ml.
Štefan Macko st.
Dušan Chylka
Albín Macek
Michal Hodana
Peter Šimák
Jaroslav Števonka
Jaroslav Svorenčík
Miloš Duraj
Michal Duraj
Pavol Laurinčík
Miloš Žúbor
Fero Ferjancik
Roman Prílepok - Párnický Rybár + Ema Prílepková (mladý rybár)
Tomáš Janotík
František Janotík
Michal Hábek
Silvester Turčina + dcéra
Maroš Kojs
Martin Kojs
Jana Ligasová
David Oparty
Jan Bruncko
Jaroslav Chodák
Radoslav Jíra

Na záver si dobre pamätajte :
Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ...

S pozdravom Tibor FerjančíkNový príspevok
nick  
text
 
 
342+1nula  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist