Párnický rybár

Dolnokubínsky rybár

Zber odpadu na Párnických jazerách

Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách. O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť. Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) . 85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) . Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 . Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče. Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka. Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra. Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke. Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ). ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY : Tibor Ferjančík, Peter Kubačka + brat Jaroslav Kubačka + manželka, Jan Romančík, Július Hablák st. Július Hablák ml. Ján Genšor, Patrik Paťo Macko, Richard Macko, Štefan Macko ml. Štefan Macko st. Dušan Chylka, Albín Macek, Michal Hodana, Peter Šimák, Jaroslav Števonka, Jaroslav Svorenčík, Miloš Duraj, Michal Duraj, Pavol Laurinčík,    Miloš Žúbor, Fero Ferjancik, Roman Prílepok - Párnický Rybár + Ema Prílepková (mladý rybár), Tomáš Janotík, František Janotík, Michal Hábek, Silvester Turčina + dcéra, Maroš Kojs, Martin Kojs, Jana Ligasová, David Oparty, Jan Bruncko, Jaroslav Chodák, Radoslav Jíra, Na záver si dobre pamätajte : Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ... S pozdravom Tibor Ferjančík.

      


Dňa 28.3. v Párnici na OR Istebné išli do vody prvé hniezda pre výter zubáča.

      

      

Viac foto a info na stránke MO SRZ Dolný Kubín.V uplynulom roku medzi oravskými rybárskymi organizáciami platila trojdohoda o spoločnom obhospodarovaní revírov prostredníctvom podpísanej zmluvy. Tu vám prinášame vyhodnotenie úlovkov členov MO SRZ Námestovo. Na našich revíroch MO SRZ Dolný Kubín ulovili 136 ks o hmotnosti 173 kg ( štrkovisko Párnica 39 ks – 106 kg (196 vychádzok), OR Istebné 47 ks – 50 kg (288 vychádzok), Orava 1 12 ks – 4 kg (18 vychádzok), Zázrivka 38 – 13 kg (44vychádzok)


Takto dopadli voľby. REŠTART MO SRZ Dolný Kubín priniesol nového predsedu a troch nováčikov.

VÝBOR

Púčik Jozef                             predseda  
Kosmeľ Miroslav                    tajomník  
Šumský Anton                        hospodár  
Biel Peter  
Macík Jozef  
Hubinák Martin  
Vajdulák Leonard  
Žúbor Miroslav  
Ferjančík Tibor  
   
KONTROLNÁ KOMISIA  
Gregáň Miroslav  
Sabo Marián  
Prílepok Roman  
   

Pár dní pred reštartom. Voľby sa blížia!

 27.2. Už sa to blíži. Od soboty 3. marca sa prakticky začína nové štvorročné volebné obdobie pre našu MO SRZ Dolný Kubín. Som tak trochu idealista a pevne verím, že sa novozvoleným ľuďom vo výbore podarí spojiť skúsenosti starších s novými nápadmi tých mladších kolegov a pre chod našej organizácie budú robiť všetko, čo bude v ich silách. Nazdávam sa, že je to evidentné už z kandidátky tohtoročných volieb, kde nová krv prevláda (kandidátka tu: http://parnickyrybar.weblahko.sk/kandidatka_2018.png).

Dúfam, že novozvolený výbor konečne začne spolupracovať s rádovými členmi, ktorí majú záujem o zvelaďovanie našich revírov a využijú ich potenciál na to, aby nám zlepšili podmienky v našej MO. Verím, že sa čoskoro objaví výzva na takúto formu pomoci, či už ide o nápady, sponzorstvo, pomoc pri tvorbe projektov a podobne. Určite privíta každý z nás akúkoľvek pomoc. Snáď sa zlepší aj komunikácia s členmi, ako aj ich informovanosť prostredníctvom webových stránok, vývesných skriniek, spravodajov, či médií (myslím si, že sa naša MO konečne bude mať čím chváliť). Tá je, žiaľ, dnes na bode mrazu. Preto už teraz, pár dní pred voľbami, prajem novozvolenému výboru pevné nervy a veľa síl pri reštartovaní MO SRZ Dolný Kubín.

Roman Prílepok (Párnický rybár)

 

TOPlist