Párnický rybár

Dolnokubínsky rybár

 


V uplynulom roku medzi oravskými rybárskymi organizáciami platila trojdohoda o spoločnom obhospodarovaní revírov prostredníctvom podpísanej zmluvy. Tu vám prinášame vyhodnotenie úlovkov členov MO SRZ Námestovo. Na našich revíroch MO SRZ Dolný Kubín ulovili 136 ks o hmotnosti 173 kg ( štrkovisko Párnica 39 ks – 106 kg (196 vychádzok), OR Istebné 47 ks – 50 kg (288 vychádzok), Orava 1 12 ks – 4 kg (18 vychádzok), Zázrivka 38 – 13 kg (44vychádzok)


Takto dopadli voľby. REŠTART MO SRZ Dolný Kubín priniesol nového predsedu a troch nováčikov.

VÝBOR

Púčik Jozef                             predseda  
Kosmeľ Miroslav                    tajomník  
Šumský Anton                        hospodár  
Biel Peter  
Macík Jozef  
Hubinák Martin  
Vajdulák Leonard  
Žúbor Miroslav  
Ferjančík Tibor  
   
KONTROLNÁ KOMISIA  
Gregáň Miroslav  
Sabo Marián  
Prílepok Roman  
   

Pár dní pred reštartom. Voľby sa blížia!

 27.2. Už sa to blíži. Od soboty 3. marca sa prakticky začína nové štvorročné volebné obdobie pre našu MO SRZ Dolný Kubín. Som tak trochu idealista a pevne verím, že sa novozvoleným ľuďom vo výbore podarí spojiť skúsenosti starších s novými nápadmi tých mladších kolegov a pre chod našej organizácie budú robiť všetko, čo bude v ich silách. Nazdávam sa, že je to evidentné už z kandidátky tohtoročných volieb, kde nová krv prevláda (kandidátka tu: http://parnickyrybar.weblahko.sk/kandidatka_2018.png).

Dúfam, že novozvolený výbor konečne začne spolupracovať s rádovými členmi, ktorí majú záujem o zvelaďovanie našich revírov a využijú ich potenciál na to, aby nám zlepšili podmienky v našej MO. Verím, že sa čoskoro objaví výzva na takúto formu pomoci, či už ide o nápady, sponzorstvo, pomoc pri tvorbe projektov a podobne. Určite privíta každý z nás akúkoľvek pomoc. Snáď sa zlepší aj komunikácia s členmi, ako aj ich informovanosť prostredníctvom webových stránok, vývesných skriniek, spravodajov, či médií (myslím si, že sa naša MO konečne bude mať čím chváliť). Tá je, žiaľ, dnes na bode mrazu. Preto už teraz, pár dní pred voľbami, prajem novozvolenému výboru pevné nervy a veľa síl pri reštartovaní MO SRZ Dolný Kubín.

Roman Prílepok (Párnický rybár)

 

TOPlist