Párnický rybár

Dolnokubínsky rybár 2009
 
RUPIN

Ako ste už mnohí postrehli, v našich revíroch sa v týchto dňoch aplikovalo liečivo, ktoré má naše ryby uchrániť pred uhynutím po krutej zime (OR Istebné, revír 3-2620).
 
Čo to sa už popísalo aj v diskusii, niečo sme si o tom porozprávali aj na májových pretekoch, a aby sme v tom mali konečne jasno, pokúsim sa vám o tom napísať niečo viac. Čo to vlastne medikované krmivo rupin je a prečo sa aplikuje, si prečítate tu http://www.slovenskarybarskaagentura.sk/Rupin.pdf. Na OR, revír 3-2620, sa začala liečba rupinom 8. mája. Pred týmto dátumom sa 3-krát zakŕmilo obyčajným krmivom, aby si ryba navykla na krŕmne miesto. Posledná aplikácia bude vykonaná v piatok 15. mája. Od tohto dátumu plynie ochranná lehota 378 denných stupňov, čo znamená, že od 15-teho sa meria každý deň teplota vody, a to až dovtedy, kým súčet stupňov nebude 378. Za tento čas sa z mäsa rýb vylúčia nežiadúce látky. Kým neuplynie ochranná lehota, je na OR, revír 3-2620, zákaz lovu všetkých rýb, a to až do odvolania, čo pri priemernej teplote vody cca 19 stupňov znamená približne 20 dní. Do tohto revíru bolo počas štyroch dní denne aplikovaných 50 kg krmiva (celkom teda 200 kg) na 18-tich kŕmnych miestach. Znamená to, že na jedno kŕmne miesto pripadlo denne cca 2,8 kg granúl.                         -Alfi-
 
 

 
Dolnokubínsky rybár číslo 2 2009
 
       
 
     
 
 

 
Chcete sa stať členom našej MO SRZ Dolný Kubín?
 
Tu máte stručný návod, čo všetko treba urobiť aby ste sa mohli vybrať na ryby.
 
   
Ako prvé si musíte napísať žiadosť a poslať ju na adresu MO SRZ, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín (odporúčam doporučene, ale môžete ju priniesť aj osobne do rybárskeho domu na už zmienenú adresu).
 
Vzor žiadosti nájdete tu. 
Túto žiadosť treba poslať čo najskôr, najneskôr však do konca marca. Aj keď si myslím že by sa to dalo akceptovať aj po tomto termíne, ako to bolo napr. v roku 2009. MO SRZ ktorá Vám pošle výzvu aby ste sa zúčastnili školenia nových členov, ktoré ste povinný absolvovať. Po školení nových členov je potrebné aby ste úspešne zložili skúšky. Ďalším krokom ako sa stať členom MO SRZ je zaplatiť členské a pokiaľ chcete chytať ryby musíte si zakúpiť povolenku na rybolov a vyplatiť príslušné poplatky.
 
 Poplatky na rok 2010 nájdete tu. Prehľad poplatkov
 

 
 
 Dňa 28. 10. sa konalo dlho očakávané zarybňovanie  
 
Do Odstaveného ramena 3-2620 a Štrkoviska 3-4170 bolo vypustených 2000 kg kapra rybničného vekovej kategórie K3.
V zmysle vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z. z. § 17, odstavec 11, je v uvedených revíroch
ZÁKAZ LOVU vysadených druhov rýb do 10. 11. 2009
 
Foto a video zo zarybňovania si môžete pozrieť tu
 

 
V sobotu, dňa 24. 10. sa konal 2. ročník jesenného upratovania 
viac info nájdete tu
 
 
Ďalšie zarybňovanie
 
A konečne nám v OR pláva zubáč.
 
 
 
 

 
Ďalšie zarybňovanie našich revírov
 
Dňa 25.9. sa uskutočnilo ďalšie zarybňovanie. Do Oravy č.1 a do Zázrivky sa vypustilo spolu 8000 ks lipňa timiánového
v dĺžke 10 cm. Do potokov Zázrivka, Istebňanka, Lehotský potok, Jelšava, Pucovský potok, Bystrička a Jasenovský potok išlo spolu 13000 ks,
10 cm pstruha potočného. Do potoka Zázrivka sa ešte vypustilo 13000 ks pstruha dúhového v dĺžke 10 až 15 cm.
A do revírov Orava č.1 650 kg, Odstavené rameno Istebné 50 kg, Štrkovisko Párnica 50 kg, mierového Pstruha dúhového.

zdroj: http://www.mosrzkubin.wbl.sk 
 
 


Termíny zasadnutí MO SRZ DK ako aj termín VČS 2010 na ktorej si budeme voliť členov do výboru nájdete tu.
Článok VOĽBY 2010 si prečítate tu.
 

 
 Zarybňovanie Oravy 
 
V utorok 22. 9. sa do Oravy č. 1 pustila násada 5 až 8 cm podustvy spolu 16 626 ks.
foto a video nájdete tu
 
 
Zátarasa na prístupovej ceste pred štrkoviskami minulosťou
Ako som vás už informoval, túto sobotu 19. 9. sa na štrkoviskách v Párnici konala podľa plánu brigádnickej činnosti MO SRZ posledná brigáda v tomto roku. Bola zameraná na úpravu ciest, konkrétne úseku popri areáli bývalých štrkopieskov. Pri tejto príležitosti sa zlikvidoval aj násyp, zátarasa na prístupovej ceste na štrkoviská, pričom celý násyp skončil vo výtlkoch opravovanej cesty. Hospodár znova vybavil traktor, takže práca rýchlo odbúdala. S hospodárom som sa porozprával o jazerách a zarybňovaní, pričom som sa dozvedel aj približný termín zarybňovania štrkovískovísk - bude to niekedy medzi10. -15. októbrom. Zarybňovanie je aj hlavným dôvodom, prečo kopa musela preč, aby sa kamión s násadou dostal ku vode.
 
    
 
V sobotu 12. 9. sa na štrkoviskách v Párnici uskutočnila ďalšia brigáda organizovaná vedením
MO SRZ Dolný Kubín.
 
Brigáda bola zameraná na opravu ciest od areálu bývalých štrkopieskov
až po cestu medzi osmičkou a OR Istebné. Hospodár zabezpečil traktor , a tak sa znova urobila
robota nadplán. Teraz tak máme tento úsek celý „hladko“  prejazdný autom. Upravil sa aj násyp
zeminy, ktorý tam nedávno pribudol, takže sa bude dať prejsť aj nákladným autom s jesennou
násadou. Na brigádu prišlo skoro dvadsať ľudí, a tak sa popri oprave cesty urobilo aj čosi navyše:
poosekávali sa konáre, ktoré nám robili nepekné škrabance na autách.
                                                                                                                                                        -Alfi-
 

MO SRZ Dolný Kubín podnikla právne kroky vo veci: zátaras na štrkoviskách v Párnici
viac info tu
podnet na začatie pristupkového konania nájdete tu
 

 
Zarybňovanie
 
V Orave č. 1 nám pláva 205 kg nových malých lipníkov. Video a foto zo zarybňovania nájdete tu.
 

Napísali o nás v Novinách Orava...

Oravská muška rybám chutila

- V sobotu 15. augusta sa na rieke Orava v úseku od Medzibrodia po Žaškov objavil nezvyčajne vysoký počet rybárov. Neprišli loviť ryby na pekáč, ale zmerať si sily na XXI. ročníku medzinárodných pretekov v love rýb na mušku. Pretekov s názvom Oravská muška sa zúčastnilo 73 pretekárov zo všetkých kútov Slovenska.Muži s udicami ulovili takmer 500 kusov rýb, ktoré boli vrátené do rieky, pričom najlepším rybárom sa stal Martin Poljak zo Svitu, ktorému na háčiku skončilo 24 kusov rýb. Zahanbiť sa nedali ani Oravci. Boris Dzurek z Námestova skončil na štvrtom a Miroslav Žúbor z Dolného Kubína na piatom mieste.Kompletné výsledky na www.mosrzkubin.wbl.sk

Výsledky:
1. Poljak Martin Svit, 17500 bodov, počet rýb  24 ks
2. Hríbik Igor ZA, 11000 b, 16 ks
3. Babiak František POD, 10040 b, počet rýb 16
4. Dzurek Boris NO, 9960 b, počet rýb 14
5. Žubor Miroslav DK, 9860 b, 16
15. Žubor Peter DK
24.  Mesároš Peter DK
27. Križo Kamil DK
32. Dauda Jozef DK
35. Kajan Milan DK
57. Šumský Anton DK
64. Furinda Dušan DK

Autor článku Martin Hubinák

Galéria k článku

                                                                                                                                                                              zdroj: http://www.novinyorava.sk


 

Cez zátaras na štrkoviskách sa dá prejsť

         

Už sa to tam rozjazdilo a keby bol krompáčik...


 

Prečo rampa na štrkoch? 

Ako som vás už skôr informoval, na štrkoviskách v Párnici pribudla rampa a neskôr násyp zeme, ktorý nám bráni prístup k vode autom. Preberalo sa to v diskusii, pri vode, mnohí ste si zahromžili, no čo sa to tam vlastne presne deje, nevedel nik. Tak ako vy, aj ja som sa chcel dozvedieť, o čo vlastne ide, a tak som sa formou e-mailu pokúsil na to opýtať vedenia našej MO. Odpovede som sa nedočkal, a tak som „pátral“ ďalej. Spojil som sa s pánom Alojzom Opartym, pracovníkom firmy, ktorá je majiteľom pozemkov na štrkoviskách a dohodli sme si stretnutie.

 

                                                                                            "Ja proti rybárom nič nemám," hovorí Alojz Oparty

Čo-to som sa podozvedal. Majiteľom pozemkov cca 24 ha (súčasťou ktorých je asi 63 % vodnej plochy), ktoré sú vyznačené nižšie na mape, je TYRAPOL, spol. s r.o. so sídlom v Oravskej Lesnej. TYRAPOL je majiteľom týchto pozemkov už od roku 2003 a za pozemky každoročne platí obci Párnica daň. Ako mi v rozhovore povedal A. Oparty, už vtedy oslovilo vedenie spoločnosti TYRAPOL vtedajšie vedenie MO SRZ Dolný Kubín, ktorému predložilo dva návrhy ohľadom budúcnosti štrkopieskov. V prvom spoločnosť TYRAPOL navrhovala tieto pozemky miestnej organizácii prenajať.  Druhým návrhom bolo, že miestnej organizácii vyčlení časť vodnej plochy, na ktorej by si firma vytvorila svoj vlastný revír. A. Oparty tvrdí, že do roku 2008 dotknuté strany vraj nenašli spoločnú reč, a tak celá vec skončila na súde.

 

Hranica pozemku spoločnosti TYRAPOL je označená červenou čiarou. Ohraničenie je len orientačné od skutočnosti sa môže líšiť.

Alojz Oparty v rozhovore prezradil, že myšlienkou firmy TYRAPOL je na štrkopieskoch v Párnici (z jednej časti) vybudovať rekreačnú rybársku oblasť, ktorá by bola prínosom pre obec aj región. To však neznamená, že ponuka, ktorú našej MO v roku 2003 firma TYRAPOL dala, už neplatí. Práve naopak. Podľa vyjadrenia A. Opartyho platí stále, aj keď je otázne, či naša MO nad ňou vôbec uvažuje, keďže na tento revír od minulého roka platí zväzové povolenie. Tak či onak, len pre informáciu – Alojz Oparty tvrdí, že návrh znie jasne: cena za prenájom by bola približne 4250 eur ročne, samozrejme, s doplatením dlžnej sumy za uplynulé tri roky, čo predstavuje cca 12750 eur alebo spolupráca vo forme vyčlenenia vodnej plochy na podnikateľské účely firmy.

No a ešte pár zaujímavostí: všetky tieto pozemky sú na katastri vedené ako ostatná plocha, nie vodná plocha a dokonca približne 1000 m2 je vedených ako orná pôda. Väčšia časť pozemkov patrí do KÚ Párnica, no časť jednotky a dokonca aj dvojky patrí do KÚ Veličnej. Jazero s označením „0“ sa nachádza na pozemkoch firmy BT GROUP, a. s.

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          -Alfi-

 

Rampu na štrkopieskoch nahradila fúra hliny

Ako som vás už informoval, na štrkopieskoch v Párnici sa 6.8. objavila tabuľa „Súkromný pozemok“ a značka „Zákaz vjazdu“ (viac info tu). Cez týždeň tam pribudla aj rampa, ktorá tiež nevydržala, a tak v  piatok 28. 8. tam pribudli násypy zeminy. Jeden na príjazdovej ceste rovno na križovatke pred osmičkou a druhý „pre istotu“ na odbočke vpravo medzi osmičkou a deviatkou. Nezostáva nám nič iné ako zaparkovať auto pred touto „hradbou“ a ku vode sa pekne vybrať pešo. Ako to celé dopadne?

                                                                                                                                                          -Alfi-
 
       
 
 


 
NA ŠTRKOVISKÁCH v Párnici sa vo štvrtok 6. 8. objavila tabuľa
s nápisom "súkromný pozemok" a značkou Zákaz vjazdu.
Pri tejto tabuli je aj predpríprava na osadenie rampy, čo naznačuje, že by sme sa v budúcnosti
nemuseli dostať autom ku lovným miestam na štrkoviskách Párnica 3-4170 a čiastočne
aj ku OR Istebné
3-2620. V nedeľu 9. 8. už boli nápis aj zákazová značka odstránené. Či za odstránením stojí majiteľ alebo jednotlivec, nieje zatiaľ jasné.
Ako táto "kauza" dopadne, budem ďalej sledovať a včas vás informovať.


             

Na záver vyjadrenie SRZ, ktoré bolo zaslané e-mailom ako odpoveď jednému z našich členov:
"Ako ste správne uviedli, majiteľ príbrežných pozemkov musí strpieť vstup na svoj pozemok za účelom výkonu rybárskeho práva. Momentálne máme na Slovensku niekoľko revírov (ktoré sú v celozväzovom povolení), na ktoré sa športoví rybári dostanú len cez vrátnicu, prípadne jedine bez auta. Výkon rybárskeho práva je priorita. Ako sa dokážete k vode dostať, to už neovplyvníme."

 
30.  7. 2009 prebehla druhá etapa zarybňovania Oravy č. 1. revír 3-2710 Pstruhom dúhovým v celkovej hmotnosti 700 kg.

ORAVSKÁ MUŠKA

 
Dňa 15.08.2009 sa bude konať 21. ročník medzinárodných pretekov ORAVSKÁ MUŠKA
Propozície pretekov ako aj výsledky 20. ročníka nájdete na stránke MOSRZ Dolný Kubín
 

Dňa 30. 7. bolo Diskusné fórum na oficialnej stránke MOSRZ Dolný Kubín zrušené.


Deti  z našej MO opäť pretekali
Zúčastnili sa NONSTOP pretekov v Sabinove, ktoré sa konali 4-5. 7.  Zo 61 pretekárov skončil Timotej Flajs na krásnom 7. a Róbert Kurnota na 25. mieste. Článok a fotografie z pretekov nájdete na stránke MOSRZ Dolný Kubín  

 
Naše deti sa v nedeľu 21.6. vrátili z celoslovenských
DETSKÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV v love sumčeka čierneho
 

Preteky organizovala MO SRZ DRAHOVCE v spolupráci s detskými rybárskymi krúžkami

pri ZŠ v Drahovciach a Veľkých Kostoľanoch.

Preteky sa uskutočnili 21. 6. 2009 na jazere Važina v Drahovciach.

MO SRZ DK odbor s mládežou usporiadal zájazd na túto akciu. Článok, foto a video nájdete na stránke MOSRZ Dolný Kubín .16. 06. 2009 sa zarybňovala Orava č. 1. revír 3-2710 Lipňom o veľkosti 15-20 cm v celkovej hmotnosti 204,8 kg
26. 05. 2009 sa zarybňovala Orava č. 1. revír 3-2710 Pstruhom dúhovým v celkovej hmotnosti 550 kg
a do revírov 3-2620 - 3-4170,bolo vypustených 200 kg Pstruha dúhového

 Pretek MÁJOVÝ KAPOR

Pretek sa konal 1.maja 2009 na revíri č. 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica. Zápisalo sa 194 pretekárov ktorí ulovili 51 kaprov. Zápis pretekárov bol tradične pri rybníku č.8. Lov sa vykonával na dve udice spôsobom položena , alebo jednu udicu na spôsob plávaná. Riaditeľ preteku bol Dušan Durkovič .

Pretek  LRU – PLÁVANÁ - POLOŽENÁ

Pretek sa konal 3. mája  2009 na revíri č. 3-2620-1-1 OR Istebné. Pretekov sa zúčastnilo 134 členov ktorý lovili na dve udice spôsobom položena , alebo jednu udicu na spôsob plávaná. Ulovili 16 kaprov. Riaditeľ preteku bol Dušan Furinda.

Pretek  NAJVÄČŠIA RYBA

Pretek sa konal 8. mája 2009  na revíri č. 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica ktorého sa zúčastnilo 141 pretekárov. Ulovilo sa 25 kaprov. spôsobom dve ryb. Lov sa vykonával na dve udice spôsobom položena , alebo jednu udicu na spôsob plávaná.Riaditeľ preteku bol Ing. Peter Biel.

 

 
OZNAM
 
Dávam do pozornosti všetkým členom dolnokubínskej MO SRZ,
že je konečne na svete "živá" a moderniizovaná oficiálna web stránka MO SRZ Dolný Kubín.
Kvitujem, že vyšiel môj zámer stránkou Párnického rybára naštartovať kompetetných vo zväze,
ktorí sa podujali vytvoriť nový web.
Informácie tak už nenájdete len vo vývesných skrinkách a na tejto stránke www.parnickyrybar.weblahko.sk/,
ale konečne aj na novej stránke MO SRZ www.mosrzkubin.wbl.sk/.


25. 4 . 2009 BOLI SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV MO SRZ DK

Zúčastnilo sa na nich 24 záujemcov, z čoho 19 absolvovalo náročné skúšky úspešne,
no 5 účastníci si v stredu 29.4. budú musieť test zopakovať.
Streda je aj termín, kedy si naši noví členovia prevezmú "papiere".


Upozornenie.

Na schôdzi 14. marca sme boli informovaní o tom, že posledné bagrované jazero na Štrkoviskách od roku 2009 patrí ku OR Istebné revír č. 3-2620, o čom nás informuje aj novoosadená tabuľa pri príjazdovej ceste od štrkovísk medzi jazerami č. 11. a 12. Rozhodol som sa na to upozorniť z toho dôvodu, že pri mojich dvoch vychádzkach k vode som tam stretol tri partie veselo chytajúcich rybárov. A keďže je na revíri 2620 zákaz lovu až do odvolania, svojim počínaním tak porušujú zákon.
 
Tabuľa na začiatku príjazdovej cesty prvá od železničného prechodu.
 
Tabule osádzal hospodár v predstihu už 13-teho mája. Celkovo pribudli štyri nové - jedna vedľa osmičky, druhá pri vstupe na kosu na rázcestí, tretia od žaškovskej cesty je kuriózne osadená na strome a štvrtá na už spomínanej príjazdovej ceste medzi jazerami č. 11. a 12.

 

Napísali o nás...
                                        In: noviny Kubín 15,16/2009,

 
    ROZPIS MÁJOVÝCH PRETEKOV PRE ČLENOV MO SRZ A KMR DK S PLATNÝM "K" POVOLENÍM


                                                                                    Pretek: MÁJOVÝ KAPOR 1.5.2009 - Revír č. 4170
                                                                              Pretek o najväčšiu hmotnosť dvoch ulovených kaprov.

                                                                      Pretek: LRU - PLÁVANÁ - POLOŽENÁ 3.5.2009 - Revír č. 2620
                                                Pretek o najväčšiu hmotnosť ulovených rýb. Hodnotia sa úlovky 2ks kapra, karas, amur.

                                                                              Pretek: NAJVAČŠIA RYBA   8.5.2009 - Revír č. 4170
                                                                      Pretek o najväčšieho uloveného kapra. Hodnotí sa jeho dĺžka.

zraz: revír č. 2620 na parkovivku ľavej kosy
revír č. 4170 pri rybníku č. 8        
zápis od 6:00 do 7:00                  
začiatok 7:00 koniec 13:00          
 

                                                                                                          DVOJDOHODA

Ak si aj tento rok chcete zachytať na námestovských revíroch, musíte mať  v povolenke nalepenú bezplatnú známku, ktorú si vybavíte u hospodára v Dolnom Kubíne. Avšak opečiatkovať známku musí už hospodár priamo v Námestove. Kontakty na hospodárov nájdete na dolnokubínskej, resp. námestovskej webovej stránke (www sú uvedené aj na tomto webe v sekcii LINKY). V Námestove si môžete zachytať na nasledovných revíroch:
3-0090-4-1 Biela Orava č. 3
3-4870-4-1 Veselianka
3-1180-4-1 Hruštínka
3-2400-4-1 Mútňanka
3-1580-4-1 Klinianka (Novoťanka)
3-0080-5-1 Biela Orava č. 2
3-0070-1-1 Biela Orava č. 1
Samozrejmosťou je že na daný revír musíte mať povolenku t.j. na K. kaprovú, na L. lipňovú a na P. pstruhovú.
Na všetky tieto revíry v tomto roku 2009 platí dvojdohoda s Námestovom.


                                                                                                            Brigáda  2008

Keďže sa v diskusnom fóre stále objavuje téma "dobrovoľná brigáda", tu je pár faktov o tej, ktorá sa konala v roku 2008 na štrkovisku v Párnici.
                       
O brigáde sme sa mohli dozvedieť prostredníctvom oznamovacích letákov vyvesených na nástenkách MO DK. Dátum a čas konania bol
11.10.2008 od 07:00 do 15:00.
                       
Brigády sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov, ktorí v okolí 17 vodných plôch vyzbierali 33 vriec odpadu. Po brigáde sa podávalo občerstvenie v podobe chutného gulášu a pivka.
                       
Nakoľko sa brigáda konala mimo zákazu lovu, na samom konci si zúčastnení išli zachytať. Aj v tomto roku plánujú organizátori podobnú akciu, o ktorej vás budeme včas informovať.


  
                                                                                    Členská schôdza v kocke


Dnes 14. marca bola členská schôdza. Z celkového počtu členov MO SRZ Dolný Kubín, ktorých je 562, sa členskej schôdze zúčastnilo 306 členov.
       
Na schôdzi
sa okrem iného podarilo schváliť "CHYŤ A PUSŤ" na rieke Orava v úseku od železničného mosta po most pri studničke (počet hlasov: za 131, proti 43). Naopak, hlasovanie "CHYŤ A PUSŤ" v Párnici na prvom jazere od OFZ neprešlo (za 54, proti 106).  Na Slovensku sa čoraz častejšie diskutuje o tomto spôsobe lovu a som rád, že naša členská základňa nielen diskutuje, ale aj koná.
Na schôdzi sme sa dozvedeli, že na revír 3-4170
Štrkovisko Párnica platí od r. 2009 aj celozväzové kaprové povolenie, čo určite priláka cezpoľných priaznivcov Petrovho cechu, ktorých tu okrem nádhernej prírody privíta aj kopa odpadkov. Aj o tomto sa teda diskutovalo, ale nič konkrétne sa nevyslovilo. Ako najreálnejšie sa mi zdá riešenie bratov Hubinákovcov, ktorí plánujú aj v tomto roku zorganizovať dobrovoľnú brigádu na vyčistenie našich lovných miest.
Hlasovalo sa aj o zvýšení lovnej miery pstruha potočného a lipňa o 5 cm. Podľa počtu hlasov si ani tento návrh nenašiel väčšinovú podporu. Za bolo 36 a proti 125.
Ďalšou z informácií, ktorá na členskej schôdzi odznela, je informácia o revíri
3-2620, do ktorého už patrí aj posledné bagrované  jazero (prvé od Žaškova).
Zo schôdze ďalej vyplynulo, že pracovné predsedníctvo a komisie - mandátová aj návrhová  -  zostávajú nezmenené. Čo sa týka
príjmov MO SRZ, za rok 2008 predstavovali cca 1 740 000,- Sk, pričom náklady dosiahli výšku 1 814 000,- Sk.
Pojednávanie o sume prenájmu pozemkov na štrkoviskách sa presunulo na 8. 4. 2009.
Podľa uznesenia členskej schôdze
predstavuje hodnota každej neodpracovanej brigádnickej hodiny na rok
2009 presne 2 € (60,25 Sk).
Problémom v MO, o ktorom sa na schôdzi takisto hovorilo, bol pokles záujmu detí (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)
o tento krásny šport, akým rybárčenie je.
Páni rybári, dúfam, že tento rok nebudeme len diskutovať o problémoch okolo nás a urobíme každý niečo preto, aby sme
takto o rok nemuseli konštatovať: "A zasa sa nič nezmenilo."


 
TOPlist